پوشيده چه گوييم، همينيم كه هستيم ...
 پنجشنبه، ۷ تیر


البته نوشتن در وبلاگ دیگران مزه ای دارد که تا نکنی ندانی! ولی انشاا... اگر این تست درست کار کند می توان امیدوار بود که این آلپر دست از سر کچل ما بردارد.
البته بنده زاده حقیر الان قصد ندارد که سفره دل باز کند و با شما درباره این که همین جانور که به شکل یک  آلپر در آمده ساعت 2 بامداد چگونه مرا از رختخواب و از طبقه ششم به پایین کشید تا در مورد این سایت کذایی رای زنی( بر وزن مخ زنی) کند درددل نماید، ولی احتمالا اگر خودش ذره ای انصاف درش باقی مانده باشد از محنت های وارده بر من سخن می راند.

القصه... این تست را داشته باشید تا وقتی دیگر که فضولی کنیم و در این خانه رخنه و به بهانه تستی دیگر مطلبی دیگر در خانه دیگران بنویسیم و الفرار...

تکمله: نمی دونم نثر این تست چرا این جوری شد؟ گمانم به خاطر جو سنگین حاصل از دعای افتتاح است که از قبل مانده!


هاست و ثبت دومین