پوشيده چه گوييم، همينيم كه هستيم ...
 پنجشنبه، ۷ تیر


براي آنها كه نمي‌دانند
الپر، alpar ، يعني: 1- زرنگ، شيطان 2- متقلب، پشت هم انداز
منبع: فرهنگ فارسي، دكتر محمد معين، ج 1

حالا من كدوم از اين دو معني هستم؟!


هاست و ثبت دومین