پوشيده چه گوييم، همينيم كه هستيم ...
 پنجشنبه، ۷ تیر


در اماكن عمومي، قليان ممنوع شد - سعيده اسلاميه - شرق، 2 تير

قليان كشيدن در مكان‌هاي عمومي آزاد است - ترانه بني‌يغقوب - وقايع اتفاقيه، 3 تير

اين دو نوشته، نمونه‌اي از دو الگوي روزنامه‌نگاري است كه روزنامه‌نگاران ما ياد گرفته‌اند. اولي، يك خبري به گوشش مي‌خورد، خبر را پرينت مي‌گيرد، به چند نفر از آدمهاي دم دست غيرمطلع زنگ مي‌زند و پرس و جو مي‌كند تا بالاخره يك كانال خوب يا يك نكته جالب و مخاطب‌پسند به تورش مي‌خورد. سابقه موضوع را در اينترنت و كتاب‌ها و نقل اين و آن درمي‌آورد، جد و آباد ماجرا را روي كاغذ مي‌خواباند و بعد هم آنچنان مي‌نويسد و تيتر مي‌زند كه همه مطلب را مي‌خوانند و جدي مي‌گيرند و كلي هم در خانه و تاكسي و محل كار رويش بحث و جدل مي‌كنند. اين الگو همان چيزي را ارائه مي‌دهد كه مخاطب انتظار دارد، اما به بهترين نحو!
الگوي بعدي، اول خبر را مي‌شنود، بعد اداره مربوطه و مسئول مربوطه و كارشناس مربوطه را پيدا مي‌كند و به آنها زنگ مي‌زند، صحبت هركدام كه به سه پاراگراف رسيد خداحافظي مي‌كند. اين الگو دقيقا همان چيزي را ارائه مي‌دهد كه هيچكس انتظار ندارد، البته معمولا به نحوي جنجال برانگيز!
هركدام يك خوبي‌هايي دارند و يك بدي‌هايي. ولي هيچكدام بهترين نيستند.


هاست و ثبت دومین