پوشيده چه گوييم، همينيم كه هستيم ...
 پنجشنبه، ۷ تیر


چه مي‌گويند؟ راست است كه دكتر آقاجري مي‌خواهد آزاد شود؟ همين فردا؟ من كه باور نمي‌كنم. استقبالي شايسته مي‌طلبد. چقدر زيبا خواهد بود. مريم را بگو كه چقدر خوشحال مي‌شود. نه، بعيد است. ولي خب اينها مي‌گويند:

جواد روح: نيكبخت وكيل آقاجري امروز عصر زنگ زده بود و مي گفت كه احتمالا آقاجري فردا صبح آزاد مي شود. ديروز رييس ديوان عالي كشور گفته بود كه حكم آقاجري ارتداد نيست و او با قرار وثيقه مي تواند آزاد شود.چشم انتظارم، بيا!

رويداد: به دنبال اظهارات روز شنبه ششم تيرماه «محمد محمدي گيلاني» رئيس ديوان عالي كشور مبني بر اينكه «سيدهاشم آقاجري» با قرار وثيقه آزاد خواهد شد، خبرنگار «رويداد» از يك منبع موثق مطلع شد كه احتمال آزادي آقاجري شدت گرفته است. وي توضيح داد:« با تغيير دادگاه رسيدگي كننده از همدان به تهران و نقض كليه احكامي كه از طرف دادگستري همدان براي آقاجري صادر شده و عدم تسويه قرار بازداشت موقت كه هر ماه يكبار بايد تجديد شود و اكنون بيش از يكماه است كه پرونده از دادگستري همدان خارج شده و قرار بازداشت او تمديد نگرديده است و از طرف ديگر، حكم چهارساله زندان او براي ساير اتهامات غير از ارتداد در شعب تشخيص ديوان عالي كشور كلا" نقض شده است و مجددا به گفته وكيل او، «پرونده به نقطه صفر بازگشته است»، معلوم نيست نگهداري آقاجري در زندان بر مبناي قرار است يا حكم محكوميت؟ به همين جهت، اولين وظيفه دادگاهي كه پرونده آقاجري به آن ارجاع شده رسيدگي به وضع بازداشت نامبرده و تعيين سرنوشت او در زندان مي‌باشد.»

تكمله:چقدر ساده بودم كه فكر مي‌كردم ممكن است اين خبر راست باشد :(


هاست و ثبت دومین