پوشيده چه گوييم، همينيم كه هستيم ...
 پنجشنبه، ۷ تیر


در اعتراض به پايان خوابگرد:

ناگهان پرده برانداخته‌اي يعني چه
مست از خانه برون تاخته‌اي يعني چه

زلف در دست صبا گوش به فرمان رقيب
اين چنين با همه در ساخته‌اي يعني چه

البته مي‌فهمم كه:
شاه خوباني و منظور گدايان شده‌اي
اما:
قدر اين مرتبه نشناخته‌اي، يعني چه

هركس از مُهره مِهر تو به نقشي مشغول
عاقبت با همه كج باخته‌اي يعني چه

با تشكر از جناب حافظ!

تكميل: به هرحال بنده اصلا با اينجور كارها موافق نيستم، ولي با نظر لوس حسين درخشان مخالف‌ترم!


هاست و ثبت دومین