پوشيده چه گوييم، همينيم كه هستيم ...
 پنجشنبه، ۷ تیر


راستش شوكه شدم يك كم. آفتاب تعطيل شده! ولي مگه ميشه آخه...

ترسيدم، براي وقايع اتفاقيه، بيشتر از اون جمهوريت... يادمون باشه بعد از اين اگر گازمون گرفتند يا به دفترمون دستبرد زدند يا اينكه تماس‌هاي مشكوك و رفت و آمدهاي عجيب اطراف دفتر داشتيم، بفهميم كه چيزي نمونده كه از كار بيكار بشيم!


هاست و ثبت دومین