پوشيده چه گوييم، همينيم كه هستيم ...
 پنجشنبه، ۷ تیر


شايد شنيدن اين خبر كمي عجيب باشد، اما واقعيت دارد. يك استاد دانشگاه ژاپني، پس از وقوع زلزله بم به فكر آسيب‌ديدگان اين حادثه مي‌افتد. او دو متن كاربردي در اين باره را با مشكلات زياد از ژاپني به فارسي ترجمه مي‌كند، آن را با هزينه شخصي خودش تايپ و تنظيم مي‌كند و با فرمت PDF بر روي اينترنت مي‌گذارد. او كاري را انجام داده كه ظاهرا تا به حال به فكر هيچ‌يك از سازمان‌هاي داخلي ايران كه در رابطه با زلزله مسئوليتي دارند، نرسيده بود!

ايكومي اوزاوا، استاد دانشكده هنرهاي آزاد دانشگاه بين المللي مسيحيت در توكيو پايتخت ژاپن است. او حاصل كار خود براي فارسي‌زبانان را "براي تسكين دلهاي آسيب ديدگان" نام گذاشته و ترجمه دو مجموعه به زبان ژاپني را در آن آورده است: "آسيب و روان" و "راهنماي شيوه رفتار امدادگران با آسيب ديدگان".
كتابچه اول را مؤسسه ژاپني مراقبت‌هاي رواني (DVAP) تهيه و تدوين كرده است. مؤسسه مذكور، پس از حادثه زلزله شهر كوبه در 1995 تأسيس شده و حمايت از آسيب ديدگان حوادث طبيعي را در دستور كار خود قرار داده است.

كتابچه دوم نيز كه به مشكلات رواني ناشي از بلاياي طبيعي از ديدگاه علوم پزشكي پرداخته است، توسط مؤسسه مركزي روان‌درماني توكيو تدوين شده است.

اوزاوا در پيش‌گفتار ترجمه خود، ابراز اميدواري مي‌كند كه اين متن به دست تعداد هرچه بيشتري از ايرانيان برسد تا آنها را درباره مشكلات رواني آسيب ديدگان از بلاياي طبيعي، چگونگي فائق آمدن مصدومين بر اين آسيب‌هاي رواني و چگونگي رفتار امدادگران با آسيب ديدگان، راهنمايي كند.

اين كار هم مثل اين و اين قرار بود در وقايع اتفاقيه منتشر شود، كه به لطف آقاي مرتضوي در اينجا منتشر مي‌شود. هرگونه نقل اين مطلب به شدت آزاد است، البته حتي‌الامكان با ذكر مأخذ!

متن كامل اين ترجمه با فرمت PDF : براي تسكين دلهاي آسيب‌ديدگان
اين هم صفحه شخصي اين خانم ژاپني دلسوز: ايكومي اوزاوا، البته چيز خاصي ندارد، همينجوري لينك دادم!


هاست و ثبت دومین