پوشيده چه گوييم، همينيم كه هستيم ...
 پنجشنبه، ۷ تیر


فردا، سميناري با موضوع مشروطه برگزار مي‌شود كه از موضوعات تاريخي مورد علاقه من است. به همت كميته آموزش دفتر تحكيم. حتي‌الامكان در همه سخنراني‌هايش شركت مي‌كنم. مخصوصا حسين آباديان را كه دلم برايش تنگ شده. مصطفي تاج زاده، عليرضا رجايي، دكتر ورجاوند، ابراهيم يزدي و جلايي پور هم از سخنرانان ديگر اين سمينار هستند. البته تركيب، كمي زيادي سياسي شده. به مجيد حاجي بابايي هم گفتم اين نظرم را. اضافه شدن آباديان و وجود ورجاوند البته وجهه تاريخي سمينار را بيشتر مي‌ند. بقيه هم خب اكثرشان روي اين موضوع كار كرده‌اند.

به هرحال، فردا و پس‌فردا (چهارشنبه و پنجشنبه) كتابخانه بعثت در خيابان شانزده آذر (همان ساختماني كه مرحوم مؤسسه آينده هم در آن بود) ميزبان بنده و بقيه علاقه‌مندان تاريخ معاصر ايران خواهد بود! از ساعت  2 تا 6 بعدازظهر. تشريف بياوريد...


هاست و ثبت دومین