پوشيده چه گوييم، همينيم كه هستيم ...
 پنجشنبه، ۷ تیر


روز شنبه 17 مرداد كه همزمان با روز خبرنگار است، جمعي از روزنامه‌نگاران در اعتراض به نحوه برخورد حكومت با حرفه روزنامه نگاري، مطبوعات و روزنامه نگاران دست به اعتصاب عذاي 24 ساعته خواهند زد. اين مراسم در ساعت 13 روز شنبه بر پا خواهد شد.

پيش از اين، دو تجمع اعتراضي توسط روزنامه‌نگاران در انجمن صنفي روزنامه‌نگاران برگزار شده است. اين تجمعات در پي توقيف غيرقانوني «وقايع اتفاقيه» و توقف انتشار «جمهوريت» صورت گرفت. در اين تجمعات تعدادي از روشنفكران و فعالان سياسي، دانشگاهي و حقوق بشر مانند شيرين عبادي و عيدالكريم سروش هم حضور داشتند.

امروز فدراسيون بين المللي روزنامه نگاران در بيانيه‌اي به نمايندگي از بيش از 500 هزار روزنامه‌نگار در صد كشور مختلف، مقامات ايران را بخاطر توقيف روزنامه‌هاي مستقل و به سخره گرفتن عدالت در پرونده زهرا كاظمي روزنامه‌نگار ايراني – كانادايي محكوم كرد.

انجمن دفاع از آزادي مطبوعات هم چند روز پيش در نامه‌اي به رهبر نظام، آقاي علي خامنه‌اي ، او را مسئول برخوردهاي اين چندساله با مطبوعات دانست و از او خواست همانطور كه در ابتداي سال ادعاي كرده، نسبت به عملكردش پاسخگو باشد. احتمالا اين نامه دردسرهايي را درپي خواهد داشت.

"حق کار کردن، انتخاب آزادانه شغل ، برخورداري از شرايط منصفانه و رضايت بخش کار و حمايت در برابر بيکاري" خواسته هاي معترضين روزنامه‌نگار است که در سالهاي گذشته همواره مورد حمله، تجاوز و تهديد حکومت ايران قرار گرفته است. به طوري كه هم‌اکنون ايران بزرگترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است.

البته در همين روز وزارت ارشاد اسلامي با همکاري انجمن صنفي اقدام به برگزاري جشنواره مطبوعات و اعطاي جايزه به روزنامه‌نگاران برتر خواهد کرد. اما روزنامه نگاران معترض که دعوت به اعتصاب غذا کرده‌اند، اين اقدام را در مغايرت با فضاي خفقان‌آور بر مطبوعات مي‌دانند و بر اين باورند که بايد اين جشنواره به سوگواره تبديل شود. از همين رو ضمن تحريم اين جشنواره، تجمع اعتراضي خود را با اعتصاب غذا وارد فاز جديدي خواهند کرد و به زودي ابعاد آن را گسترش مي‌دهند.

اخبار اعتراضات روزنامه‌نگاران را از وبلاگ «ما روزنامه‌نگاريم» پيگيري كنيد.


هاست و ثبت دومین