پوشيده چه گوييم، همينيم كه هستيم ...
 پنجشنبه، ۷ تیر


حتما شنيده‌ايد كه آدمها (بيشتر در فيلمها، باز بيشتر زنها) مي‌گويند فلاني به من پيشنهاد بي‌شرمانه داد و بعد سري بالا و نفسي تازه و رو گشاده مي‌كنند و مي‌گويند ولي من نپذيرفتم!

حالا SMS بي‌شرمانه هم مثل پيشنهاد بي‌شرمانه است. اگر به آن reply بزني، انگار كه خودت هم در اين عمل بي‌شرمانه همراهي كرده‌اي. بنابراين اگر SMS بي‌شرمانه‌اي به شما رسيد، همانطور كه وقتي پيشنهاد بي‌شرمانه‌اي با شما مطرح مي‌شود، حتي الامكان شتر ديديد نديديد!

برادر محترم، خودداري فرماييد. متشكرم!


هاست و ثبت دومین