پوشيده چه گوييم، همينيم كه هستيم ...
 پنجشنبه، ۷ تیر


هم به رفراندوم‌كاران و هم به منتقدان انتقاداتي دارم، خصوصا اين را ناگفته نمي‌شود گذاشت كه اگر هرگونه انتقادي به معناي تبليغ يا ترويج «بي‌عملي سياسي و اجتماعي» باشد، به نظرم خطاي بزرگي است. من دشمن بي‌برو برگرد «بي‌عملي سياسي» و هرآنچه به آن منجر شود، هستم.

اما رك و بي‌مقدمه بگويم. هركس كه درباره رفراندوم بحث مي‌كند، مثبت يا منفي، خوب است كه چشم‌انداز خود را از وضعيت واقعي جامعه امروز ايران بگويد. يعني جواب اين سؤال واضح من را بدهد: اگر همين فردا جمهوري اسلامي اعلام كند كه ما درباره اصل نظام رفراندوم برگزار مي‌كنيم و از مردم مي‌پرسيم كه ملت شريف ايران، آيا جمهوري اسلامي كه ثمره انقلاب مردمي و خون شهدا و قرن‌ها تلاش آزاديخواهانه و حق‌طلبانه همه ايرانيان است [طبيعتا نظام با همين فضا برگزار مي‌كند] را مي‌خواهيد يا  خير، و رفراندوم را هم با پشتوانه شديد و همه‌جانبه صداوسيما و رسانه‌ها و رانت و پول نفت و وعده و وعيد و گشايش‌هاي كنترل شده فضا و... برگزار كند، با هر برداشتي كه از فهم و آگاهي مردم و... خلاصه همهء مؤلفه‌ها و عوامل مؤثر داريد، فكر مي‌كنيد تداوم نظام و تحكيم پايه‌هاي جمهوري اسلامي چقدر رأي خواهد آورد؟

پاسخ من، امروز، اينجا اين است كه حداقل پنجاه و يك درصد، بلكه احتمالا كمي بيشتر، به نظام جمهوري اسلامي رأي آري خواهند داد. فكر مي‌كنيد اشتباه مي‌كنم؟


هاست و ثبت دومین