پوشيده چه گوييم، همينيم كه هستيم ...
 پنجشنبه، ۷ تیر


آخر پاييز است. هيچ حواستان بود؟ آخر پاييز است ديگر، فصل شمردن جوجه‌ها. چند روز بيشتر نمانده به آن شب مقدس طولاني كه زندگي در آن خلاصه مي‌شود و سرنوشت در آن رقم مي‌خورد. تا احياي زيباي يلدا، چند روزي بيشتر نمانده. و اين چند روز، خيلي كم است براي محاسبه و برآورد خود؛ براي شمردن جوجه‌ها. بعله؛ مبادا اين ساعتها را از دست بدهي...

اي كه 24 رفت و در خوابي
مگر اين 5 روزه دريابي


هاست و ثبت دومین