پوشيده چه گوييم، همينيم كه هستيم ...
 پنجشنبه، ۷ تیر


گزارش با يك روز تأخير

جمعه اولين ميتينگ انتخاباتي دكتر معين با حضور چندصد نفر از طرفداران حزبي و غيرحزبي برگزار شد.

اولين ميتينگ انتخاباتي دكتر معين

نشست خوب و اميدواركننده‌اي بود، البته قرار است و بايد ادامه پيدا كند. اگر اينترنت داشتيم از همانجا مي‌لاگيدم [تيريپ كارهاي هودري!] ولي يك چيز خيلي ملموس و مشهود، اين بود كه بنده‌خدا دكتر معين بين يكسري آدمهاي انقلابي و خط امامي گير افتاده (نه اينكه خودش هم از آنها نيست) و تمام تلاش ما طرفداران جوانش بايد اين باشد كه از آن وسط درش بياوريم و سعي كنيم شعارها و فضاي انتخاباتي‌اش به‌روزتر و مدرن‌تر شود. مي‌دانم كه از كروبي و هاشمي خيلي جلوتر است، اما جامعه خيلي خيلي جلوتر از همه و ازجمله فضاي تا امروز دكتر معين است.

خيلي راه داريم تا اصلاح‌طلب‌ها را قانع كنيم كه بابا، به جان مادرمان اصلاحات ادامه منطقي انقلاب نيست. اصلاحات پشيماني از انقلاب است، كوتاه آمدن از يكسري آرمان‌هاست، پذيرفتن قد كوتاه ما و فهميدن واقعيت‌هاي جهان است. كو تا خط امامي هاي ديروز بفهمند كه دنيا چقدر جلو رفته و ما چقدر عقبيم و چقدر راه مانده تا بتوانيم به سهم شايسته خود از جهان برسيم.

البته باز صدها رحمت به اينها؛ بعضي‌ها كه هنوز در وهم وحدت جهان اسلام و ولايت امر مسلمين جهان و فتح جهان توسط مسلمانان و نشستن بر بام دنيا هستند. بيچاره ما جوانان ايران؛ چه كساني را داريم تحمل مي‌كنيم!

متن سخنراني دكتر معين
سخنراني آتشين تاج زاده
گزارش كامل ايسنا از مراسم


هاست و ثبت دومین