پوشيده چه گوييم، همينيم كه هستيم ...
 پنجشنبه، ۷ تیر


نامه فرشته قاضي به رؤساي دو قوه را اگر بخوانيد، متوجه مي‌شويد كه يك افسانه نوروزي ديگر پاي چوبه دار، چشم‌انتظار يك اتفاق يا عفو يا چيزي شبيه اين است.

اميدوارم لابي‌ها و فشارها به نتيجه برسد و پاياني مثل ماجراي قبل داشته باشيم، بلكه بهتر! آقاي شاهرودي در پرونده‌هايي كه سياسي نيست، خوب راه مي‌آيد و سد‌هاي پيش پا را برمي‌دارد. خاتمي هم شايد اگر تيم خودش بخواهد كاري از پيش ببرد نگذارند، اما وقتي كار دست ديگران باشد زورش بيشتر مي‌رسد كه آنها را مجبور به كاري كند. به هرحال اميدوارم اين بار هم اين پرونده به كشته شدن يك انسان ديگر منتهي نشود. راضي شدن به مرگ يك انسان، خصوصا اگر بي‌گناه باشد، فقط از آدمهايي كه انسانيت خود را نديده مي‌گيرند يا اصلا فراموش كرده‌اند، برمي‌آيد.


هاست و ثبت دومین