پوشيده چه گوييم، همينيم كه هستيم ...
 پنجشنبه، ۷ تیر^ يك عكس ياگاري تر و تميز، به قول هادي: حجم دار!

اين هم يك عكس رسمي ديگه V

 


^ نفهميدم آخرش كدوم عكس قرار شد بره توي صفحه يك

ديديد گفتم درگيرم. در گيرودار عكس گرفتن هم اين موبايل ول نمي‌كنه! V
 

 

 
^ هيچ‌كس در اين عكس طبيعي نيست، حتي شما دوست عزيز!

نمايي از وسط يك بحث سنگين در شوراي تيتر V
 

 


^ در حاشيه شوراي تيتر روزنامه

حنيف مزروعي، تحت تعقيب! V

 

 
^ محمدجواد روح، در حال تعجب و تأمل توأمان!!

سرويس سياسي روزنامه، زير سايه كاريكاتورهاي هادي V

 اين هم از عمر، سالي بود كه حالي كرديم...


هاست و ثبت دومین