پوشيده چه گوييم، همينيم كه هستيم ...
 پنجشنبه، ۷ تیر


چند هفته پيش در يك جلسه بحث بود درباره شعارهاي رئيس‌جمهور و بحث آزادي‌هاي اجتماعي و اينها. صحبت از حجاب شد و اينكه موضع كانديدا بايد در اين باره چه باشد، آيا بايد خود را مخالف حجاب اجباري نشان دهد يا مدافع حجاب اختياري، يا اينكه نبايد وارد خود بحث شود و صرفا بايد بگويد كه دخالت در اين حوزه وظيفه دولت نيست و مثلا بگويد جامعه بايد حد حجاب را تعيين كند، يا اينكه اصلا ورود يك كانديدا به اين بحث بدتر بخشهاي سنتي جامعه را حساس مي‌كند و اثر منفي دارد.

اتفاقا بحث خيلي داغ و جدي بود و شد، و هر كدام از صاحبان اين ديدگاهها كه گفتم براي خودشان دلايلي داشتند كه راحت نمي‌شد از آنها گذشت. اما در حاشيه بحث، يك اختلاف منجر به شرط بندي! پيش آمد بين من و يك دوست، كه آيا براي اجبار حجاب، يك قانون مصوب مجلس (نه مجمع تشخيص و شوراي انقلاب فرهنگي) داريم يا نه. من مطمئن بودم كه داريم، او هم مطمئن و مصر كه نداريم! من حتي سال تصويبش 62 را هم گفتم، اما قبول نكرد. گفت بايد مستند بياوري. حق هم داشت، بالاخره صحبت چند پيتزا بود!!

و اما من شرط را بردم، چون امشب در يكي از عيدديدني‌ها چند تا كتاب حقوقي در كتابخانه ميزبان ديدم كه پس از تفحص بسيار گمشده خويش را يافتم. حالا ديدم بد نيست كه اينجا هم قضيه را بنويسم، شايد به درد كسي خورد.

ظاهرا ما از سال 1370 قانون مجازات اسلامي داريم. قبل از آن در دو دوره پنج ساله «قانون درباره مجازات اسلامي» به طور آزمايشي اجرا شد، تا در 1370 به صورت «قانون مجازات اسلامي» درآمد. اين قانون در 1375 يك اديت اساسي شده كه شماره بندها و كلي از محتواي آن هم تغيير يافته. جالب اينجاست كه اين تغيير در آخرين هفته كاري مجلس چهارم انجام شده و يك روز مانده به پايان كار اين مجلس هم به تأييد شوراي نگهبان رسيده!

در قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 كه اتفاقا فرمت آن هم خيلي شبيه رساله فقها تنظيم شده، در «مبحث چهارم در  تعزيرات و...» در ذيل عنوان «جرائم بر ضد عفت و اخلاق عمومي و تكاليف خانوادگي» يكي دو بند وجود دارد، كه در ذيل بند 102 اين تبصره آمده: زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند، به تعزير تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهند شد.

من يادم هست كه يك جايي ديده بودم اين قانون از سال 1362 به قانون مجازات اضافه شده است. اما به هرحال به اين شكل تا سال 1375 بوده، تا در آن سال به اين صورت تغيير يافته است:
فصل هجدهم / جرائم ضد عفت و اخلاق عمومي / ماد 639 / تبصره ذيل: زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.

توضيح و تفصيل ديگه لازم نيست. همينقدر را بدانيم بس است!


هاست و ثبت دومین