پوشيده چه گوييم، همينيم كه هستيم ...
 پنجشنبه، ۷ تیر


كه تا روز آخر ايستاد 

آفرين بر مسيح علي نژاد كه يك تنه با فاشيست‌هاي مجلس هفتمي درگير بود و ماند، تا امروز كه ديگر راهش ندادند. مسيح خبرنگار شجاعي است كه نظير او كم پيدا مي‌شود. يك آفرين داغ و چسبان شايسته تلاش او باد.

در همين رابطه:
كوهكن: تا من هستم، خبرنگار ايلنا اجازه ورود به مجلس ندارد
تابش: اخراج خبرنگار به‌رغم اثبات نشدن اتهام، در شان مجلس نيست
مجلس، سال جديد را با يک وقاحت آغاز کرد، پناه
كاريكاتور كيوان زرگري درباره اخراج يك خبرنگار از مجلس، هادي‌تونز
تيتر يك اقبال: اخراج خبرنگار از مجلس
خاك بر سر اين وكيل، آب باريكه
اين مجلس هفتم به خدا مجلس خوبي است، گيسو فغفوري، هنوز
اخراج مسيح از مجلس و اخراج بايزيد از بسطام، جميله كديور، مكتوب
مسيح علي نژاد تنهاست، وحيد پوراستاد

نه، اين مجلس هفتم است كه لياقت خبرنگار پرتلاش و ارزشمندي همچون مسيح را ندارد. (و خوش به حالش آنكه قرار بود الان جاي مسيح باشد و خوشبختانه نشد!)


هاست و ثبت دومین