پوشيده چه گوييم، همينيم كه هستيم ...
 پنجشنبه، ۷ تیر


امروز با كلي دشواري به كنگره حاميان معين رفتم و بعد هم يك سري به دوستانم در ستاد نسيم زدم. درباره هركدام يك لينك را داشته باشيد. اولي متني است كه نوشته بودم براي صحبت در كنگره، كه بخشهايي از آن را فرصت شد بگويم و بيشتر به آمار بازديدكنده‌هاي وبلاگ دكتر و سايتهاي رويداد و اقبال اشاره و تحليلشان كردم. خودم از بريده بريده حرف زدنم اعصابم خورد شده بود، چه برسه به ملت! ولي خب تحمل كردند و گوش دادند. طرح بعدي هم درباره برنامه «پاسداشت آزادي» است، كه فردا درباره‌اش و درباره «ستاد نسيم» به تفصيل خواهم نوشت. اگر تهراني هستيد، از دست ندهيد.

هجده دليل براي: ايستادگي تا آخر!
چرا دكتر معين بايد بيايد و محكم هم بيايد؟ [PDF]

 

 

پاسداشت آزادي


هاست و ثبت دومین