پوشيده چه گوييم، همينيم كه هستيم ...
 پنجشنبه، ۷ تیر


برنامه امروز ستاد نسيم در ميدان آزادي با عنوان «پاسداشت آزادي» بسيار بهتر از آنچه كه انتظار داشتيم برگزار شد.

از اين برنامه يك خاطره خوب، يك تجربه خوب، يك ذخيره خوب براي كارهاي بعدي و كلي اثر تبليغاتي مثبت برايمان و يك كمر درد و استخوان‌درد اساسي براي خود من باقي مانده است.

به جاي گزارش، لينك‌هاي مربوط را رديف مي‌كنم:

قطعنامه تجمع پاسداشت آزادي

گزارش كيوان مهرگان، سايت امروز

گزارش ايرنا

گزارش ايلنا

گزارش ايسنا

گزارش شرق آنلاين

گزارش مفصل مهر

گزارش تصويري مهر (1)

گزارش تصويري مهر (2)

عكسهاي آرش عاشوري نيا

عكسهاي حسن سربخشيان

عكسهاي بي‌بي‌سي

عكسهاي ايسنا (1)

عكسهاي ايسنا (2)

عكسهاي ايلنا (1)

عكسهاي ايلنا (2)

گزارش تصويري پرستو دوكوهكي

گزارش وبلاگ ميرزا پيكوفسكي

گزارش حنيف مزروعي


هاست و ثبت دومین