پوشيده چه گوييم، همينيم كه هستيم ...
 پنجشنبه، ۷ تیر


اين دو سه روزه بدجوري بي‌حس و حال بودم. هم روزهاي بعد از برنامه پاسداشت آزادي كه يك كمي زياده‌روي كردم، حال جسمي‌ام خوب نبود و هم بي‌حوصله شده بودم. بهتر مي‌شود. به هرحال...

اوضاع خيلي خوب است. به قول يك دوست مسلمان‌تر از من، اوضاع خيلي دست ما نيست. خدا دارد كار را پيش مي‌برد. نه اينكه فعاليتي انجام نشود، اما واقعا شتاب تحولات خارج از پيش‌بيني و انتظار است. من به صداقت دكتر معين و حاميانش اطمينان دارم، براي همين است كه اميدوارم.

در چند نظرسنجي تازه، نرخ رشد آراي دكتر معين از 60 تا 98 درصد بوده، در حالي كه كانديداهاي ديگر اكثرا ثابت مانده‌اند و بعضا يا رشد كمي داشته‌اند و يا حتي با كاهش آرا مواجه بوده‌اند. اينها همه در حالي است كه مشاركت عمومي هنوز چندان تكان نخورده، كه اگر بخورد بدون شك بخش عمده آن با دكتر معين است.

بخش‌هاي مختلف ستاد دكتر معين هم با آنكه مشكلات و تنگناهاي مالي زيادي دارند، با سرعت بالايي در حال گسترش و افزايش دامنه فعاليت‌هايشان هستند. اينچنين رشدي اصلا برايم قابل تصور نبوده. براي همين است كه باور مي‌كنم دست خدا در كار است!

در حالي كه ستاد دكتر معين هنوز نتوانسته حضوري جدي بر روي ديوارهاي شهر داشته باشد،  كانديداهاي ديگر، خصوصا هاشمي و قاليباف و كروبي، شهر را كاغذ ديواري كرده‌اند. اين وضع تهران است، از شهرستان‌ها خبر ندارم. بعيد است كه فرق زيادي داشته باشد. درباره هاشمي مي‌گفتد فقط از همين پوسترهاي سي در پنجاه تسبيح به دست، 28 ميليون تا زده است!!! يا قاليباف فقط يك ميليارد تومان تا امروز هزينه پرداخت شده تبليغاتي داشته است، غير از چك‌ها و وعده‌ها. با اين حجم كاغذ ديواري مگر مي‌شود رقابت كرد!

اما من قائل نيستم كه كسي به اين چيزها نگاه مي‌كند. يك آمار وزارت كشور نشان مي‌دهد كه بيش از هفتاد درصد مردم از ماجراي رد و تأييد صلاحيت معين مطلع شده‌اند. يعني او را شناخته‌اند. هيمن كافي است. من يقين دارم كه صداقت و سادگي معين و يارانش در چشم مردم مي‌ماند. بعيد مي‌دانم كه كسي به پوسترهاي زياد و بيل‌بوردهاي دروغين رأي بدهد. كما اينكه آراي هاشمي در دو ماهه گذشته در هيچكدم از نظرسنجي‌هاي معتبر، تغيير چنداني نكرده است. اگر اينطور نبود كه بچه‌هايشان اينهمه براي منصرف كردن معين از حضور در انتخابات تلاش نمي‌كردند. يا اين بيل‌بورد قاليباف كه: «ايراني، ايراني، هميشه قهرماني!!» آيا جوان‌هاي اهل فوتبال باور مي‌كنند اين بازي‌ها را؟ نمي‌گويند نيروهاي همين قاليباف بودند كه يك سال پيش همين جوان‌هايي كه صورتشان را رنگ مي‌كردند، مي‌گرفتند و كتك مي‌زدند و مي‌بردند؟

مردم ايران داناي كل نيستند. اما آنقدرها هم كه بعضي از اين كانديداها تصور كردند، ساده‌لوح نيستند. واقعا معتقدم كه متوسط شعور ملت ايران از متوسط شعور حاكمانشان بالاتر است. براي هيمن است كه اميدوارم. وگرنه خودم هم خوب مي‌دانم كه ستاد دكتر معين و حاميانش چقدر نسبت به آنچه بايد باشد، ضعف دارند.

-----------------------------------------------------------------------

 - پس از برگزاري موفق برنامه پاسداشت آزادي، مهمترين برنامه بعدي ستاد نسيم، حضور در ميادين شهر تهران است. ماجرا از اين قرار است كه گروهي از جوانان با كاورهاي يكدست قرمز رنگ (همان‌هايي كه در آزادي هم پوشيده بودند) در ميادين شهر حضور مي‌يابند، به طور مستقيم با مردم گفتگو مي‌كنند و از آنها دعوت مي‌كند كه در انتخابات شركت كنند و به دكتر معين رأي دهند. حضور در اين كار خصوصا براي بچه‌هايي كه اولين فعاليت جدي اجتماعي را تجربه مي‌كنند، به طرز عجيبي جذاب است. تعداد دارد زياد مي‌شود، بيشتر از برنامه‌ريزي ما. احتمالا بعد از اين مجبور شويم ميدان‌ها را بيشتر كنيم و الگوهاي جديدي را هم پياده كنيم. علاقه‌مند اگر بود، به ستاد بيايد يا زنگ بزند.

- هنوز حرفهايم در آن نامه سرگشاده درباره لزوم تلاش به نفع معين جدي است. هيچ چيز درباره نتيجه انتخابات معلوم نيست و كاملا ممكن است در دور اول هاشمي يا حتي زبانم لال قاليباف رأي بياورند و بدبخت شويم! بايد كار كرد، هركجا كه ممكن است، هرطور كه ممكن است...

- با اينكه ايده تبليغاتي زياد هست، اما هنوز دو هفته مانده و فرصت كار هست. از ايده‌هاي تبليغاتي خوب استقبال مي‌شود. بدون شك تشخيص خوب بودنش با ماست!


هاست و ثبت دومین