پوشيده چه گوييم، همينيم كه هستيم ...
 پنجشنبه، ۷ تیر


- ملي- مذهبي ها و نهضت آزادي از معين حمايت كردند.

- اوضاع نظرسنجي‌ها هم خوب است، هم رو به بهبودي است.

- خبرهايش رو نمي‌شود، اما اين روزها ستادها به شدت به تخريب زيرزيركي همديگر مشغول‌اند.

- بيانيه‌اي كه نهضت و ملي مذهبي ها دادند همه را به تشكيل جبهه دموكراسي و حقوق بشر اميدوار كرد. آنها واقعا هيچ اختلاف مهمي با معين، مشاركت و حتي با سازمان ندارند.

- نه، اوضاع واقعا خوب است. به احتمال زياد كسي در دور اول رأي نمي‌آورد و دو نفر به دور دوم مي‌روند... همه‌چيز خوب است، مگر اينكه كميته جنگ رواني ستاد قاليباف طرحهاي تازه‌اي داشته باشد. لامصب‌ها تمام ستادشان افراد نظامي و امنيتي‌اند. يك جا ديده‌ايد اسمشان را منتشر كنند؟!


هاست و ثبت دومین