پوشيده چه گوييم، همينيم كه هستيم ...
 پنجشنبه، ۷ تیر


- به معين رأي مي‌دهيم، تا اطلاع ثانوي!

- دو نظرسنجي جديد شنيدم كه دو بار روحيه‌ام را انرژي بخشيدند. جدي‌اش، نظرسنجي وزارت كشور بود كه محرمانه است! اما رشد خوبي را براي دكتر معين در سراسر كشور نشان مي‌دهد. تقريبا در همه استان‌ها از قالي‌باف جلو زده و اگر درست يادم مانده باشد در هشت استان كشور در صدر قرار دارد. در بقيه استان‌ها هاشمي اول است، غير از كهكيلويه كه كروبي اول است! قاليباف در هيچ استاني اول نيست. در اكثر استان‌ها معين دوم است. در اكثر استان‌ها مشاركت مردم حدود 50% است، كمتر و بيشتر. در استان‌هايي كه معين اخيرا سفر كرده، بي‌استثنا معين اول شده است.

- هم از ستاد هاشمي خبر رسيد، هم از ستاد قالي‌باف، هم از بعضي جاها، كه گويا معين را بيشتر از قبل جدي گرفته‌اند. احتمالا به زودي تخريب‌ها را شروع مي‌كنند.

- صد دليل خوب دارد رشد مي‌كند. اينجوري جلو برود، فكر كنم بايد همين روزها بكنيمش هزار دليل!!

- حاميان معين هم دارد خوب رشد مي‌كند. منتها اين خوبي‌اش به اين است كه تا هرجا لازم باشد مي‌تواند برود پايين. عوارض هم ندارد!

-


هاست و ثبت دومین