پوشيده چه گوييم، همينيم كه هستيم ...
 پنجشنبه، ۷ تیر


موفق شديد، چون محكم بوديد و پاي كار. آفرين! پرستو، معصومه، ساناز، فاطمه، آزاده، بقيه، همگي خسته نباشيد!

يادتان هست سه شنبه در روزنامه پرسيدم اگر راهتان دادند چي؟ جوابتان چي، يادتان هست؟ و من قبول نداشتم كه مي‌گفتيد محال است راهتان بدهند. حالا ديديد آن «فرصتي» كه من از اول مي‌گفتم در انتخابات فراهم مي‌شود يعني چه؟ نظام مجبور است ژست دموكراتيك بگيرد، حتي اگر ته دلش نخواهد. زرنگ، كسي است كه تا تنور داغ است نان را بچسباند.

شما برديد. چون برخلاف اپوزيسيون‌بازي‌هاي هميشگي بعضي از فعالان زنان، توانستيد «اعتراض براي اعتراض» را به «اعتراض براي نتيجه» تبديل كنيد. شما يك قدم به جلو رفتيد، و اين يعني پيروزي. فرشته قاضي هم كمي اشتباه مي‌كند، چون من و اكثر بچه‌هايي كه امروز استاديوم آمدند، خبر داريم كه اگر تلاش‌هاي بعضي اعضاي ستاد معين نبود، امروز اين نتيجه را نمي‌گرفتيم. به هرحال، مهم اين است كه نتيجه گرفته شد. سفت بچسبيد كه بازي‌هاي بعدي زيرش نزنند. يك راهش تضمين گرفتن از مهرعليزاده، هاشمي و كانديداهاي راست است. خبرنگار كه كم در جمعتان نيست، هفته بعد اين سؤال را از همه‌شان بپرسيد: آيا هنوز نيمي از آزادي حق ما هست؟!

گزارش تصويري منصور نصيري

گويا تهران بعد از بازي تا ساعتها شلوغ بوده


هاست و ثبت دومین