پوشيده چه گوييم، همينيم كه هستيم ...
 پنجشنبه، ۷ تیر


يك توصيه انسان دوستانه به همه رفقا دارم. بشنويد و باور نكنيد. تا فردا هرچي آمار از نتايج انتخابات شنيديد، يا بگذاريد به حساب بازي‌هاي وزارت كشوري ها كه حسابي در اين كار تجربه دارند، يا به حساب جنگ رواني ستادهاي نامزدها، و يا برداشت‌هاي به شدت نادقيق و رو به خطايي كه رخ مي‌دهد. مثلا درباره آمار بخشي از گيلان، جدول خبرگزاري مهر را با مال ايلنا مقايسه كنيد؛ اختلاف اين مدلي بعيد است.

كلا وزارت كشوري ها چون بايد بالاخره يك چيزي اعلام كنند تا از دست خبرنگاران و دوست و رفيقان خاص شوند، معمولا اينطوري سركار مي‌گذارند كه بخشي از آراي رسيده به دستشان را به نحوي جمع مي‌كنند كه همه گيج شوند! مثلا آخرين خبر تا الان اين است كه كروبي با 27 درصد نفر اول!! همه توي كف مانده‌اند، در حالي كه دقت نمي‌كنند اين رقم مربوط به 500 هزار نفر است. يا مثلا شما الان به نتايج سايت امروز و سايت‌هاي راست نگاه كنيد، هيچكدام هم دروغهاي فاحش نگفته‌اند، اما از مشاهده آنها دو برداشت مختلف در مورد نتيجه انتخابات مي‌كنيد. اصلا اين خبرها را با اين خبرها مقايسه كنيد. مي‌بينيد اختلاف برداشت چقدر زياد است؟

تازه اين آمارها هيچ ارزش زيادي ندارد. چون مربوط به صندوق‌هاي سيار و آنهايي است كه كم رأي داشته‌اند و زود تمام شده‌اند. صندوق‌هاي شلوغ شهرهاي بزرگ هستند كه در اين بحبوحه تعيين كننده اند. آنها هم تا فردا ظهر سر اعلام نتايجشان بازي در خواهند آورد.

پس خلاصه پيشنهاد من اين است كه همين الان كه من مي‌خواهم بخوابم، شما هم اگر در ايران هستيد بخوابيد و اگر در خارج هستيد يك نفس عميق بكشيد و سراغ كارتان برويد. تا حداكثر 12 ساعت ديگر، همه‌چيز مشخص است. و من اميدوارم كه معين نفر اول ليست دور دوم باشد، اگرچه خيلي معلوم نيست!


هاست و ثبت دومین