پوشيده چه گوييم، همينيم كه هستيم ...
 پنجشنبه، ۷ تیر


واقعا بعضي از اين غربي‌ها از ما هم هوچي‌ترند!! يك بابايي از گروگان‌هاي ماجراي اشغال سفارت آمريكا (يا لانه جاسوسي آن زمان) عكس رئيس‌جمهور منتخب و عزيز ما جناب آقاي دكتر احمدي نژاد را مي‌بيند و ناگهان فرياد مي‌زند كه: اين! خودش است! اين يكي از گروگانگيران بود! بعد صدايش به گوش يكي از خبرنگاران واشنگتن تايمز مي‌رسد و او هم بلافاصله دو تا ديگر از گروگان‌ها را پيدا مي‌كند و چهار تايي با هم آرشيو عكس‌هاي آن زمان را مي‌ريزند وسط تا عكسي از «گروگان‌گير تازه رئيس‌جمهور شده» پيدا كنند. خلاصه يكي از خوشگل‌هايش را برمي‌دارند و مي‌برند منتشر مي‌كنند كه اين همان است! بعد به همين سادگي يك جنجال به پا مي‌شود كه آيا اين همان است يا همان نيست.

خب من هم مثل همپالكي‌هاي اصلاح‌طلبم مي‌گويم اين همان نيست. هر چشم سالمي اگر اين عكس را با اين عكس يا عكسهاي اينجا مقايسه كند، مي‌فهمد كه برخلاف تبليغات استكباري، دكتر عزيز ما تا حالا ريش‌هايش از سه سانت طولاني‌تر نشده، چه برسد به اون. به علاوه، آبان ماه پارسال روزنامه شرق ويژه‌نامه‌اي درباره اشغال لانه درآورده بود كه اشاره‌اي هم به موضع احمدي نژاد در آن وقت داشت. در مصاحبه آقاي سيدنژاد و اين يادداشت نكاتي در اين باره وجود دارد.

ظاهرا آقاي احمدي نژاد در آن موقع نماينده انجمن اسلامي دانشگاه علم و صنعت بوده و او و سيدنژاد متمايل به راست محسوب مي‌شده‌اند، در مقابل ميردامادي و اصغرزاده كه متمايل به چپ بوده‌اند. اينطور كه اينها گفته‌اند و خانم ابتكار هم نوشته، احمدي نژاد حضوري در ماجراي تصرف لانه جاسوسي نداشته و پس از جلسه‌اي كه حدود دو هفته قبل از 13 آبان داشته‌اند و بحث اشغال سفارت اولين بار در آنجا مطرح شده، او كنار كشيده است. شايع است تب راست او اينقدر بالا بوده كه در اين جلسه، پيشنهاد اشغال سفارت شوروي را هم داده است.

نقل‌هاي مختلفي از خط گرفتن احمدي نژاد و انجمن اسلامي آن زمان علم و صنعت از دكتر اسرافيليان صحبت مي‌كنند. اسرافيليان يكي از افراد شاخص «حزب زحمتكشان» دكتر بقايي است كه بعد از انقلاب هم بسيار فعال بود. او، محمود كاشاني، آيت، مدني و چند چهره ديگر. مهمترين كساني هستند كه در تاريخ معاصر از آنها به عنوان سرحلقه‌هاي باقيمانده از حزب زحمتكشان و مرتبطين دكتر بقايي در سالهاي بعد از انقلاب نام برده مي‌شود. اسرافيليان بعدها در مجلس يك‌تنه خط تخطئه سياستهاي چپ‌گرايانه ميرحسين موسوي را تا آنجا پيش برد كه داد امام خميني را هم درآورد كه: «فاين تذهبون؟!»

يادش بخير. يك زماني داشتم طرح يك پروژه تحقيقاتي را مي‌ريختم، كه شرايط مهيا نشد و ناكام ماند. عنوانش بود «پيشينه تاريخي راست افراطي در ايران» كه در واقع مي‌شد كالبدشناسي چند جريان پيچيده اجتماعي، سياسي، مذهبي كه در دهه‌هاي گذشته به موازات هم در حال حركت بوده‌اند و اتفاقا در سالهاي اخير از جهات مختلف دارند به هم نزديك مي‌شوند. جريان روحانيت متحجر، جريانات عامه‌گراي شيعه‌گري افراطي، شبكه مخوف انجمن حجتيه، شبكه مخفي حزب زحمتكشان، مافياي بازار سنتي.... حالا جالب است كه احمدي نژاد و دولتش دارند مي‌شوند نقطه تلاقي و اوج‌گيري همه اين جريانات كه بااااا ... حلقه حزب‌اللهي‌هاي هيئت علمي علم و صنعت...مشاعي رئيس حجتيه‌اي سازمان فرهنگي هنري... سابقه بادامچيان در حزب... حاميان مالي دكتر در انتخابات... بهبهاني معاون شهردار... ماجراي سه سال پيش كفن‌پوشان فاطميه قم... ماجراي توبيخ زمان استانداري... آخوندهاي ولايتي دهه پنجاه... ...................... اي لعنت به تو زبان! تا سر آدم را بر باد ندهي ول نمي‌كني!


هاست و ثبت دومین