پوشيده چه گوييم، همينيم كه هستيم ...
 پنجشنبه، ۷ تیر

...

شما جاي من باشيد جمع مي‌كنيد ميريد پي كارتون؟

 

يا غلاف مي‌كنيد و از گل بلبل مي‌نويسيد؟

 

يا اصلا دهنتون رو باز مي‌كنيد و هرچي دلتون مي‌خواد مي‌گيد؟!

 


هاست و ثبت دومین