پوشيده چه گوييم، همينيم كه هستيم ...
 پنجشنبه، ۷ تیر


18 تير 78 :
حمله نيروي انتظامي به خوابگاه دانشجويان و سركوب بي‌رحمانه ايشان
آمر: ؟؟؟
عامل: نيروي انتظامي تهران بزرگ به فرماندهي سرتيپ نظري + نيروهاي موسوم به حزب الله
قرباني: دانشجويان بي‌پناه
شعارها: (آن طرف) يا حسين، يا زهرا... (اين طرف) ايران شده فلسطين... هجدهم تيرماه 16 آذر ماست...

18 تير 84 :
تجمع «عاشوراي فاطميه» در ميدان وليعصر تهران، يكشنبه ساعت 11
آمر: شبكه مخفي انجمن ضد بهايي (حجتيه)
عامل: نيروهاي مذهبي شيعه ساده‌دل، به رهبري روحانيان واپس‌گرا
قرباني: فرهنگ اصيل مذهبي ايرانيان
شعارها: يا حسين، يا زهرا

چقدر آب و هوا عوض شده است!


هاست و ثبت دومین