پوشيده چه گوييم، همينيم كه هستيم ...
 پنجشنبه، ۷ تیر


اين نوشته را يك دوست با ايميل برايم فرستاده بود. نكته‌سنجي جالبي است:

خيلي اتفاقي متوجه اتفاق نادري شدم كه بسيار زيبا بود. اين اتفاق مربوط به بازديد رئيس جمهور منتخب از حرم مطهر امام رضا(ع) است.

در تصوير اول ايشان در حالي مشاهده مي شود كه هيچ فاصله اي بين وي و مردم وجود ندارد و به روايت تصويري كيهان جمعيت تا پايين پاي وي كشيده شده و هيچ خبري از محافظ و نرده هاي بازرسي نيست كه نشان از مردمي بودن بيش از حد ايشان دارد.

  

در تصوير بعدي مي توانيد گزارش تصويري فارس را ببينيد كه مشخص است تصوير رئيس جمهور از آن اقتباس شده ولي باقي عكس تفاوت زيادي با عكس كيهان دارد. به نرده ها و فاصله ي جمعيت با وي دقت كنيد.

 

  با عنايت به عكس سوم هم مي توانيد ببينيد گنبد مسجد گوهرشاد كه اصولا نمي توان از زاويه ي عكس اصلي (به نقل از فارس) ديده شود در عكس كيهان به صورت برعكس روبروي رئيس جمهور قرار گرفته است.

مرسي رفيق. از شما متشكريم!! در كيهان از اين اتفاقات زياد مي‌افته. نمايشنامه «شاه كليد و صلح نوبل» رو مگه نخونديد؟


هاست و ثبت دومین