پوشيده چه گوييم، همينيم كه هستيم ...
 پنجشنبه، ۷ تیر


در اطراف خانه ما، گربه‌هايي وجود دارند كه ما را بيچاره كرده‌اند. همين الان ساعت سه نصفه‌شب يكي از بچه‌گربه‌ها هوس كرده از يك ديوار راست مرتفع در خانه همسايه جنوب غربي بالا برود. زير ديوار هم يك تشت مي‌باشد كه او از روي آن به بالا مي‌پرد و وقتي نمي‌تواند به بالاي ديوار برسد، باز روي تشت مي‌افتد. شترق صدا مي‌دهد هر بار، از قرار هر پنج ثانيه يك بار. جاي انجمن حمايت از حيوانات خالي!

هاست و ثبت دومین