پوشيده چه گوييم، همينيم كه هستيم ...
 پنجشنبه، ۷ تیر


يادش بخير، روزهاي همايش مولانا، جستجو براي گروهها و آدمهايي كه دف را بفهمند، گروه دالاهو و آقاي مسعود حبيبي. برترين نبود، اما ويژه بود. نمونه‌اش تك‌نوازي دف او كه از گوش دادن‌اش خسته نمي‌شوم. دانلود كنيد و ببينيد دف چگونه مي‌تواند در پنج دقيقه يك دور كامل به گرد احساس شما بزند. ببخشيد كه فشرده شده و كيفيتش پايين آمده. خدا اينترنت همه ما را پرسرعت گرداند.

هاست و ثبت دومین