پوشيده چه گوييم، همينيم كه هستيم ...
 پنجشنبه، ۷ تیر


خواهان: بنده نگارنده و جناب ولتر
خوانده: همه خوانندگان و كامنت‌گذاران در اين وبلاگ
شماره: بي‌شماره
تاريخ: همين الان
پيوست: ندارد

اتهام: عدم رشديافتگي كافي فكري و عدم تحمل مخالف و متفاوت
مستندات: در پاي مطالب قابل دسترسي است
مجازات في الفور: تحمل دائم وبلاگ الپر؛ تأمل لازم قبل از كامنت گذاشتن
توضيح: ديگر افراد ملت ايران نيز هر يك به اندازه‌اي در اين پرونده متهم‌اند كه مجازات هريك در صورت اثبات اتهام، از چهار تا هشت سال تحمل آقاي احمدي نژاد در مسند رياست‌جمهوري خواهد بود!

متن كيفرخواست:
يكي از مبنايي‌ترين مباني نظري دموكراسي اجتماعي، تساهل و تحمل ديگري است. يعني تحمل ديگري، شرط برابري و همسطحي در بهره‌مندي از حقوق اجتماعي است. مهمترن وجه تحمل ديگري هم تحمل تفاوت و تحمل متفاوت است. اتفاقا اينكه شنيده‌ايد مي‌گويند ايدئولوژي با دموكراسي فردگرا در تعارض است نيز از همين جهت است كه ذهنيت ايدئولوژيك با نگاه دشمن/مرتد/خائن/بيگانه/غيرخودي/نابرابر به «ديگر متفاوت» مي‌نگرد و لذا خود را در نزاع هميشگي با او مي‌بيند، و لذا او را برنمي‌تابد، و لذا تلاش مي‌كند سبك انديشه/بيان/زندگي او را نفي/منكوب/تحقير كند، و لذا چرخ دموكراسي پنجر مي‌شود.

وبلاگ الپر از حدود يك سال پيش در آدرس جديد و با انرژي بيشتري كار خود را آغاز كرد و تاكنون با سرعت خوبي به فعاليت خود ادامه داده است. مطالب اين وبلاگ به همراه لينك‌هاي بخش وبگردي، بيشتر به حوزه‌هاي سياسي و اجتماعي نظر داشته و در طول زمان در تعامل با مخاطبان به يكي از وبلاگ‌هاي فعال سياسي تبديل شده است. خصوصا كامنت‌ها و نظرات پاي مطالب اين وبلاگ، با متوسط بيش از 30 نظر پاي هر مطلب جدي، قسمت پايين صفحات و بخش نظرات را به يك نقطه مرجع و به اصطلاح يك «عرصه گفتگويي» در اين شبكه روابط مجازي تبديل كرده است.

هركس كه مشتري اين عرصه گفتگويي بوده باشد و كامنت‌هاي اين وبلاگ را از ماهها پيش تا الان پيگيري كرده باشد، شاهد بوده است در موارد متعددي كه از شماره بيرون است، متهمان يكديگر را با الفاظ نابجا و آلوده به توهين يا تحقير و في الجمله عدم تحمل مورد خطاب قرار داده‌اند و بارها و بارها سعي كرده‌اند در زمينه‌هاي سياسي، مذهبي و فكري ديدگاه مورد اتباع خود را بر ديگران تحميل كنند و يا به گونه‌اي سخن بگويند كه گويي محلي از اعراب براي انديشه و نظرگاه متفاوت قائل نيستند.

اين امر، خصوصا در بعد زباني اتهام، بسيار شايان توجه است. در موارد متعدد، خصوصا آنجا كه به مباني فكري و اعتقادي و به ويژه به ديدگاههاي مذهبي برمي‌گردد، افراد مختلف به گونه‌اي نظر ويژه خود را بيان مي‌كنند كه گويا به وجود «ديگري متفاوت يا متعارض» آگاه نيستند و يا او را به رسميت نمي‌شناسند. اتهام اخير، به ويژه در مورد ديدگاههاي ضد ديني و ديدگاههاي افراطي مذهبي به تعدد گزارش شده است.

وجه ديگر اتهام مذكور، متوجه پاسخ دادن ها و بحث كردن ها است كه معمولا بلافاصله، گاهي در يك رفت و برگشت، به تندي و خشونت كلامي و بي‌نزامتي و بعضا توهين و افترا كشيده مي‌شود و به اين ترتيب آرمانهاي نظام اسلامي و جامعه مدني و فضاي وبلاگي را يكجا زير سؤال مي‌برد. با اين تفصيلات، از محضر مقام محترم الپري تقاضاي رسيدگي به اتهامات، صدور اشد مجازات و بستن بخش نظرات و سلب امكان كامنت گذاشتن دارم. باشد كه عبرتي براي سايرين گردد. شايسته است كه همه متهمان، با تأمل در گذشته و تنبه از خطاياي مرتكب گشته، پايه‌هاي جامعه مدني نوپاي ايراني را كه تندبادهاي فتنه قصد نابودي‌اش را دارند، بيش از اين متزلزل نسازند.

لازم به ذكر است كه پرونده در ابعاد ديگر اتهامي، شامل كامنت‌هاي بي‌ربط به مطلب، كامنت‌هاي بيش از اندازه و حجم متعارف، كامنت‌هاي تبليغاتي و شخصي، سوء استفاده از فضاي آزاد، نقض حقوق ديگران و صاحب وبلاگ و... ، مفتوح است كه در صورت صلاحديد آن مقام محترم، موارد اتهامي و ادله مربوطه ارائه خواهد شد.


هاست و ثبت دومین