پوشيده چه گوييم، همينيم كه هستيم ...
 پنجشنبه، ۷ تیر


- چهار وزير كابينه پيشنهادي رأي نياوردند. اين هم از يكدستي قدرت و مجلس هماهنگ. تا توهم آن دوستان تحريمي رفع شود كه با كنار رفتن اصلاح طلبان به سمت يكدستي قدرت و غيره مي‌رويم. ذات قدرت در تقسيم و تجميع منفعت، يعني در ائتلاف و انشقاق است. مگر مي‌شود يك حكومت غيرمتمركز را يكدست كرد؟

- هر آدم تشكيلاتي كه جدول نتايج را ببيند، به سرعت مي‌تواند حدس بزند كه اگر ده نفر اصلاح طلب پاي كار در اين مجلس داشتيم، دهان مبارك آقاي رئيس‌جمهور سرويس بود و حتي شايد مجبور مي‌شد چند وزارتخانه را به اصلاح طلبان ميانه‌رو واگذار كند! سؤال كليدي: پس آيا در انتخابات مجلس هفتم اشتباه كرديم؟ چرخش در سؤال: آيا تحريمي‌ها باعث شدند اصلاح طلبان استراتژي درستي را انتخاب نكنند و دست آنها را در ابتكار زدن بستند؟!

- فقط خدا به حال اين ملك و ملت رحم آورد و كار را به خير كند با آن مثلث شوم: پورمحمدي، محسني اژه‌اي و صفار هرندي.


هاست و ثبت دومین