پوشيده چه گوييم، همينيم كه هستيم ...
 پنجشنبه، ۷ تیر


اينجانب به عنوان آدمي كه هنوز يك كمي عقلش كار مي‌كند، سؤالي به ذهنم رسيده كه رجاء واثق دارم كسي لطف فرموده به آن پاسخ دهد و خانواده‌اي را از نگراني برهاند.

با توجه به اينكه: از ابتداي انقلاب، دشمنان نظام و نفوذي‌ها و عناصر فريب‌خورده وابسته به اجانب بارها و بارها عليه نظام توطئه كرده‌اند، اما همواره توطئه‌هاي ايشان خنثي و نقش بر آب شده و دستشان براي ملت رو شده است، خصوصا با توجه به آنكه يك بار جناب آقاي فلاحيان فرموده بود كه وزارت اطلاعات تحت امر ايشان در رده‌هاي بالاي دولت شيطان بزرگ (ايالات متحده) نفوذ دارد، و با توجه به اينكه جناب دكتر سعيد اسلامي (امامي) هم يك بار فرموده بود كه ما در بالاترين رده سازمان مجاهدين خلق (منافقين) نفوذ كرده‌ايم و آنها را هدايت مي‌كنيم، و با توجه به اينكه يك بار جناب آقاي يونسي هم فرموده بودند ما در اكثر گروههاي مخالف نظام نفوذ كرده‌ايم و همين الان (يعني حدود دو سه سال پيش) دايرم آنها را هدايت مي‌كنيم ...

اما بدون توجه به اينكه همين آقاي يونسي يك بار به صراحت از كشف نفوذي‌هاي دشمن در مطبوعات خبر داد اما از معرفي آنها خبري نشد، و هم ايشان دو سه بار ديگر از كشف جاسوس در فلان جا و بمان جا خبر داد اما باز پي آن گرفته نشد، و بدون توجه به آنكه ظاهرا قتلهاي زنجيره‌اي به دست آمريكايي‌ها و اسرائيلي‌ها انجام شده بود اما جزييات بيشتر روشن نشد، و بي توجه به اينكه دشمن پايگاههاي زيادي در مطبوعات داشت كه حتي يك مورد از آنها نيز شناخته نشدند، و بدون توجه به موارد متعددي نظير اينها ...

سؤالم اين است كه سرنوشت پرونده ترور قاضي مقدس به كجا رسيد، و آنهمه شواهد و قرائني كه در روزهاي اوليه از آن سخن مي‌گفتند چه شد، اينهمه نهادهاي قدرتمند و مقتدر نظامي و انتظامي و اطلاعاتي و امنيتي و غيره به چه درد مي‌خورند كه از پيگيري يك پرونده قتل عاجز مانده‌اند، و آن دوربين‌ها كه از صحنه فيلمبرداري كرده بودند و آن شاهدان عيني كه حضور داشتند و آن سرنخ‌ها كه مقامات ذي‌ربط و بي‌ربط بارها از آن خبر دادند بالاخره به كجا رسيد؟؟ و خلاصه اينهمه تشكيلات عريض و طويل برادران، غير از فتح جهان و پي‌ريزي تمدن اسلامي و همچنين نابود كردن و به اعتراف كشاندن وبلاگ‌نويس بيچاره‌اي مثل من! چه كاري بلدند؟ سؤالي مانده بود بر لبها كه پرسيدم من از شبها! به تكرار غم نيما ...


هاست و ثبت دومین