پوشيده چه گوييم، همينيم كه هستيم ...
 پنجشنبه، ۷ تیر


خاتمي: امروز آنهايي كه دمي با امام سر آشتي نداشتند تحت نام راه امام(ره) به نابود آرمانهاي امام (ره) و انقلاب كمر بسته‌اند... آنها كه در زمان امام انقلاب را انحراف مي‌ناميدند، امروز ابزارشان خشونت، تهمت و ترور شخصيت افراد است... مشكل امروز ما فقط سنت پرستي، ظاهر پرستي و سطحي نگري نيست، مشكل اين‌است كه اين سطحي نگري دارد به صورت يك سازمان در مي‌آيد تا خود را تحميل كند. اين جريان مشكل جهان اسلام است و در ديگر كشورهاي اسلامي به صورت القاعده و طالبان ظهور كرده است... امروز همان تحجر و مقدس مآبي با لعاب تحليل‌هاي فلسفي داراي سازمان فكري - تشكيلاتي مي‌شود تا خودش را به عنوان انديشه اصيل اسلامي تحميل كند... هر دو اين جريان چه به شكل القاعده و چه به شكل مكتب فكري- فلسفي، تغذيه كننده دشمن خارجي هستند... من ترديدي ندارم اگر اين روال ادامه يابد اين جريان قطعا در مقابل رهبري معظم انقلاب هم خواهد ايستاد.


رهبري: اقدام آقاي احمدي‌نژاد در مطرح كردن شعار عدالت محوري بسيار اساسي بود و باعث جلوگيري از فراموشي اين شعار شد... بنده همان وقتي كه اين شعار را شنيدم، به اعضاي خانواده گفتم بالاخره يك نفر پيدا شد كه حرف از عدالت بزند و اين شعار را زنده كند، حتي اگر رأي نياورد... اكنون خدا را شكر مي‌كنم به خاطر استقبال مردم از شعار عدالت محوري دولت جديد و دولت هم بايد به اين شعار تحول آفرين و ملزومات آن، كاملاً پايبند باشد.
حضرت آيت الله خامنه‌اي دولت جديد، را به بي‌اعتنايي به اتهاماتي نظير متحجر بودن توصيه كردند و افزودند: كاملاً مشخص است كه نظام اسلامي از اساس با حركت و نگاه متحجرانه مخالف است، چرا كه متحجرين به شدت متعصب و مخالف عقل هستند. ضمن آن كه كساني كه اين تهمت‌ها را به دولت جديد مي‌زنند، رفتارشان مانند متحجران است. زيرا درباره حرف‌ها و ايده‌هاي غربي آن هم از نوع كهنه و قديمي شده، كاملاً متعصبانه فكر و رفتار مي‌كنند.


هاست و ثبت دومین