پوشيده چه گوييم، همينيم كه هستيم ...
 پنجشنبه، ۷ تیر


دكتر كاشي هم پا به جمع وبلاگ نويسان گذاشت: زاويه ديد! خير مقدم، استاد!

داخل پرانتز: (نتوانستم به يك لينك كنار بسنده كنم. به فكر فرو رفتم كه اين اسمش تبعيض مجازي است يا احترام سايبر!)


هاست و ثبت دومین