پوشيده چه گوييم، همينيم كه هستيم ...
 پنجشنبه، ۷ تیر


از ديد يك ناظر مريخي به ماجراي انتخابات ايران نگاه كنيد: يك شهردار را مي‌بينيد كه رئيس‌جمهور شد و يك رئيس‌جمهور بالقوه را كه شهردار شد. در اثر اين حادثه سه نفر جان باختند (سعيد نيرو، زواره‌اي و احمدي مقدس) و چند نفر نيز مجروح شدند. همچنين ايران نيز پس از اين با سرعتي نصف بقيه جاهاي كره زمين به دور خود مي‌چرخد! ناگفته نماند كه به زودي خاتمي را محور قرار خواهند داد تا همه جهانيان دورش بگردند!!

هاست و ثبت دومین