پوشيده چه گوييم، همينيم كه هستيم ...
 پنجشنبه، ۷ تیر


:: استعفاي رضا خاتمي از دبيركلي پذيرفته نشد.
:: جبهه مشاركت به پيگيري جبهه دموكراسي و حقوق بشر ادامه مي‌دهد.

امروز روزي مهم براي جبهه مشاركت و به يك معنا روزي تاريخي براي تاريخ تحزب در ايران بود. جبهه مشاركت ايران اسلامي كه فراگيرترين حزب سياسي در جامعه ايران است، پس از سه بار ناكامي پياپي در انتخابات و در نتيجه خروج كامل از عرصه قدرت سياسي، باز كنگره خود را حكم و استوار برگزار كرد. اين حزب كه با همه ضعف‌هاي روشي و تشكيلاتي به هرحال مهمترين حزب اصلاح طلبان محسوب مي‌شد، امروز نشان داد كه نمي‌گذارد پايان دوران خاتمي و آغاز روزهاي احمدي نژاد تأثير بدي بر تداوم فعاليت‌هايش بگذارد، بلكه شايد شرايط جديد بسترهاي نويني را هم براي گسترش و نوسازي تشكيلات فراهم كند.

مهمترين مصوبه امروز، رد درخواست استعفاي دكتر خاتمي از دبيركلي حزب بود. استعفاي ايشان پس از انتخابات اخير، ابتدا از طرف خود ايشان مطرح شد و سپس بحث‌هاي مختلفي را در مخالفت و موافقت برانگيخت. البته برخلاف تبليغات اصولگرايان، اين مسئله هيچ ربطي به پايان دوران برادرش محمد خاتمي و پايان تاريخ مصرفش يا حرفهاي بي‌مزه‌اي مانند تندروي او و غيره ندارد. اتفاقا يكي از مشكلات رضا خاتمي شايد هميشه اينبوده كه پشت شخصيت برادرش گم بوده و كمتر مستقل به چشم مي‌آمده. استعفاي اخير او هم به چند موضوع برمي‌گشت؛ يكي وابسته نبودن حزب به شخص، ديگري تكان اساسي دادن به سازمان تشكيلاتي مشاركت، بعدي استفاده از ظرفيت‌هاي آقاي خاتمي در جاهاي ديگر، شايد مطرح‌تر از همه بحث مسئوليت‌پذيري ايشان در قبال شكست حزب در انتخابات و همچنين چند دليل ديگر ازجمله مشكلات شخصي ايشان.

اما در نهايت كنگره با اكثريت مطلق به اين موضوع رأي منفي داد و بدين ترتيب ايشان براي 9 ماه باقي‌مانده تا پايان دوره دو ساله دبيركلي حزب نيز در اين سمت باقي خواهد ماند. طبيعتا اين آخرين دوره براي آقا رضاي خاتمي است و در سال بعد همين موقع، شخص ديگري دبيركل مشاركت خواهد بود. مهمترين دلايل مخالفان استعفاي وي، ظرفيت‌هاي شخصي وي براي ادامه فعاليت به عنوان دبيركل حزب، نامناسب بودن زمان فعلي براي انجام اين تغيير، جلوگيري از تبليغات سوء مخالفان اصلاحات و شايد از همه مهمتر حضور مثبت و بسيار فعال دكتر خاتمي در دوران انتخابات رياست جمهوري بود. ناگفته نماند كه ايشان در ارزيابي عملكرد اعضاي شوراي مركزي در انتخابات كه از شوي شاخه جوانان انجام شد، رتبه اول را بدست آورده است. [البته من با دكتر ارغنده پور سر عدد آراي استعفا يكشام شرط بستيم، كه فعلا چون بر سر رقم دقيق آرا توافق نداريم، فردا مشخص مي‌شود كه من باخته‌ام يا ايشان!! در هر صورت آرا لب مرزي بود، و اين نشان از پيشبيني دقيق بنده دارد!]

مصوبه مهم ديگر كنگره هم كه در كميسيون بيانيه تصويب شد و فردا هم در صحن كنگره به تصويب نهايي خواهد رسيد، پيگيري تشكيل جبهه دموكراسي و حقوق بشر از سوي جبهه مشاركت است كه در بيانيه كنگره هم خواهد آمد. يك مصوبه تشكيلاتي مهم نيز به تصويب كميسيون اساسنامه رسيد كه بر اساس آن ركن سازمان به اركان جبهه اضافه واهد شد و بدين ترتيب اگر فردا هم مشكلي در راه تصويب آن در كنگره پيش نيايد، راه براي تشكيل سازمان جوانان جبهه مشاركت هموار خواهد شد.

حضور سران احزاب و شخصيت‌هاي سياسي نظير دكتر معين، يزدي، توسلي(ها!)، بهزاد نبوي، موسوي لاري، موسوي تبريزي، پيمان، ابطحي، بسته‌نگار، بسياري از نمايندگان مجلس ششم و خيلي‌هاي ديگر و از همه مهمتري عباس عبدي پس از چندسال دوري از حزب، چهره شادابي به افتتاحيه كنگره داده بود.


هاست و ثبت دومین