پوشيده چه گوييم، همينيم كه هستيم ...
 پنجشنبه، ۷ تیر


پنهان مشو كه روي تو بر ما مبارك است
نظاره ي تو بر همه جانها مبارك است

يك لحظه سايه از سر ما دورتر مكن
دانسته اي كه صورت عنقا مبارك است

اي نوبهار حسن بيا كان هواي خوش
بر باغ و راغ و گلشن و صحرا مبارك است

اي صد هزار جان مقدس فداي او
كايد به كوي عشق كه آنجا مبارك است

اي بستگان تن به تماشاي جان رويد
كاخر رسول گفت تماشا مبارك است

بر خاكيان جمال بهاران خجسته باد
بر ماهيان تپيدن دريا مبارك است

دل را مجال نيست كه از ذوق دم زند
جان سجده مي‌كند كه خدايا مبارك است


هاست و ثبت دومین