پوشيده چه گوييم، همينيم كه هستيم ...
 پنجشنبه، ۷ تیر


سياستهاي كلان فرهنگي دولت احمدي نژاد را اگر قلبتان ضعيف است نخوانيد!

من واقعش در حيرتم! اين آدمهاي باسواد فرهنگي بيشتر مي‌فهمند يا فاطي ممد آقا اينا؟!! نه، جان من اين جمله را بخوانيد:

توزيع ونمايش فيلم‌هايي كه به تبليغ مكاتبي همچون سكولاريسم، ليبراليسم، نيهيليسم يا فمنيسم مي‌پردازند و فرهنگ‌هاي اصيل جوامع شرقي (ديني) را تخريب و تحقير مي‌كنند، فيلم‌هايي كه به تلويح يا تصريح، حاكميت دين در دنيوي را نفي كرده و نظام‌هاي غيرديني را برتر از نظام‌هاي ديني معرفي مي‌كنند ممنوع ...

پس لطفا همان «ايوب پيامبر» را روزي سه وعده صبح و ظهر و شب به خورد ملت بدهيد، بقيه‌اش هم دعا و مناجات. اصلا فيلم مي‌خواهيم چه‌كار؟!


هاست و ثبت دومین