پوشيده چه گوييم، همينيم كه هستيم ...
 پنجشنبه، ۷ تیر


در هفته‌هاي ابتدايي سال تحصيلي جديد، در تعدادي از دانشكده‌هاي دانشگاه تهران، دانشجويان در هنگام ورود اطلاعيه‌اي را به همراه يك شاخه گل دريافت مي‌كردند كه در آن ملزم به مراعات پوشش و حدود اسلامي شده‌اند. در اين نوشته، از دانشجويان خواسته شده «همانند گذشته» در پاسداري از جايگاه رفيع دانشگاه و حفظ ارزشهاي فرهنگ والاي ايراني اسلامي پيشقدم باشند. اين اطلاعيه به امضاي «هيئت رئيسه دانشكده» رسيده است. در بخشي از متن اطلاعيه كه ظاهرا برگرفته از «آيين نامه انضباطي دانشجويان» است، از دانشجويان خواسته شده:

1- حدود معيارها و موازين اسلامي را در اعمال و رفتار خود در اماكن آموزشي، در برخورد با مسئولين دانشگاه، محيط خوابگاه و نيز تجمع هاي دانشجويي همراه با متانت و وقار لازم آنچنان كه در شأن يك دانشجوي مسلمان است، مراعات نمايند.

الف) خواهران:
- استفاده از چادر مشكي اولي و ارجح است.
- مانتو شلوار مدل ساده، آزاد و بلند از پارچه ضخيم و يك رنگ (با استفاده از رنگ هاي متين نظير سرمه‌اي، قهوه‌اي، طوسي، مشكي).
- مقنعه بلند و ضخيم در رنگ هاي متين و ساده و بدون هرگونه تزيين.
- احتراز از هرگونه آرايش و نيز عدم استفاده از ادكلنو عطر.
- كفش و جوراب ساده و مناسب.

ب) برادران:
- پوشش ظاهري بايستي ساده و معمولي باشد، به طوري كه تقليد فرهنگ غرب و ساير فرهنگهاي مبتذل نبوده و مناسب برادران دانشجو باشد.
- استفاده از پيراهن آستين بلند و آزاد.

و در پايان آمده: اميد است دانشجويان عزيز موارد فوق را نصب العين خود قرار دهند و در عمل به آن بيش از پيش كوشا باشند. بديهي است در صورت سهل انگاري و عدم توجه به مقررات دانشگاه، در مورد متخلفين مطابق آيين نامه انضباطي برخورد لازم صورت خواهد گرفت.

هيچ توضيح اضافه‌اي لازم نباشد به نظرم. اين عين كلمات اطلاعيه بود. همين است كه هست! فقط صد رحمت به فكر و تدبير فاطي ممد آقا اينا...


هاست و ثبت دومین