پوشيده چه گوييم، همينيم كه هستيم ...
 پنجشنبه، ۷ تیر


 

نامزد جايزه وبلاگ برگزيده روزنامه‌نگاري دويچه وله

دو جايزه در نهايت تعيين خواهد شد، يكي از طرف هيئت داوران و يكي با رأي ملت. رقبا هم آرش غفوري و جواد روح و انتخاب زنان و پرستو و دبش  و هنوز هستند. برويد و به هركس كه مي‌خواهيد، رأي بدهيد!

پ.ن. گناهكار جا افتاد!


هاست و ثبت دومین