پوشيده چه گوييم، همينيم كه هستيم ...
 پنجشنبه، ۷ تیر


گوش دادن به كنسرت شجريان، پشت تلفنش بي‌شك لذت‌بخش‌تر از حتي حضور مستقيم بود، غيرمنتظره و بي‌نظير، به لطف بي‌دريغ يك دوست خوب محبوب. اينجا رو كه نمي‌خوني، ولي يه دنيا ممنون. بهترين هديه در بهترين وقت بود. اس ام اس بازي وسطش هم كم حال نداد. تازه خبردار كه شدم حجاريان اونجاست خوشحال‌تر شدم! البه پول موبايلش هم كم از پول بليت نميشه، ولي خب بدون صف كه بود!!

هاست و ثبت دومین