پوشيده چه گوييم، همينيم كه هستيم ...
 پنجشنبه، ۷ تیرمصاحبه ناطق نوري با شرق را در دو قسمت [ + و + ] خواندم. علي‌رغم همه حرفهاي خواندني‌اش جمله آخر آخر خيلي نظرم را جلب كرد: «متاسفانه ۹۵ درصد مشتركات را رها مى كنيم، به ۵ درصد مفترقات مى چسبيم. بنده توصيه مى كنم، اين ۵ درصد و دعواى ارثيه را كنار بگذاريم. زيرا كسى آمده است كه مى خواهد كل ارث را ببرد. فعلاً دعواى ارثيه را كنار بگذاريم تا وحدت به وجود بيايد، در منافع ملى يكپارچه شويم، بعد از گردنه كه عبور كرديم، بنشينيم و سر سهم خودمان صحبت كنيم.»

تلقي جالبي دارد. اين تلقي را آخوندهاي جناح چپ و راست هردو دارند. البته منظورم مثل حرفهاي ده‌نمكي نيست كه چون مشاركت و مؤتلفه با هم حرف مي‌زنند پس لعنت به هردوتاشون! آن كار خيلي هم خوب است. ولي اين بحث كه انقلاب و نظام ارثيه‌اي است كه امام براي دو جناح گذاشته، خيلي بي‌صفتي مي‌خواهد؛ كه از قضا آخوندهاي يت و يون (مخفف قديمي روحانيت و روحانيون) هر دو دارند!!
TrackBack URL for this entry:
http://30morgh.org/cgi-bin/mt52/mt-tb.cgi/674
نظرات شما:
اون كل‌كل شاعرانه حافظ شيرازي و صائب تبريزي و مرحوم شهريار خيلي خيلي جالبه و حرف داره....! دیدگاه هر سه شاعر یه رابطه "شرطی" "یک -طرفه" را تداعی میکنه: دل ما را بدست بیار بعد مزدت را می دهیم! اختلاف بر سر چی مزد باشد است! مرحوم شهریار که احساس مردی مضاعف داره: هم برا ترک شیرازی هم شاخ و شونه می کشه برای صائب ترک شیرازی ما را عشقه که روح وجسم ماست.. خودش دنیا ست احتیاج به سمرقند و بخارا هم نداره :)... سمرقند و بخارا ئی،/ سر و دست و تن و پا ئی،/ تمام روح اجزا ئی!/ تو می باری.../ عروس مهربانی!/ منم يه بار اين رو پست كردم!
2 # بابک :
بی‌صفت یا با‌صفث تلقی درستی داره. اگه نظام ارث آخوندا نیست چیه؟ ارث بابای من ؟ من این ارثو نخواستم و البته کسی ام ازم نپرسیده می‌خوایش یا نه. ما هیچ وقت بازی نبودیم.
3 # همشهري :
حالا چی شده شما اینقدر منتقد اخوند شدید!! باید هوا خیلی پس باشه که دارید با این عجله بادبان می چرخانید.
بي صفتي هم صفتي است كه از سرشان زياد است!
Your website is wonderfull. I'll come visit again. hedge chips is very good plane
Hey! I liked your site very much! right round will win round without any questions
Your site is exactly the kind of sites which make the net surfing so fun. circle can create round
Awesome stuff! Thanks for all the information. beautiful, profound, beautiful nothing comparative to big
Reading your content just made my day. Keep the good work. small circle hedge or not
It's a very nice website you're having here. beautiful player double or not
Two thumbs up!!! when plane make slot expect
You have some really cool stuff at your site. I'm sure gonna come back here. when circle play cards forecast
13 # علي :
سلام من علي هستم دنبال دختر خوب مي گردم برام آف بزار فلان باي
14 # علي :
سلام من علي هستم دنبال دختر خوب مي گردم برام آف بزار فلان باي
15 # علي :
سلام من علي هستم دنبال دختر خوب مي گردم برام آف بزار فلان باي

هاست و ثبت دومین