پوشيده چه گوييم، همينيم كه هستيم ...
 پنجشنبه، ۷ تیراین مطلب توضیح دارد.

پيش تأكيد: اگر كسي فكر مي‌كند باور مطلبي كه نوشتم براي ذهنش دشوار است يا در صداقت من ترديد دارد يا فكر مي‌كند ماشين حسابم خراب است، اول اين گزارش نيويورك سان را نگاه كند و خصوصا اين صفحه را كه به صراحت همين موضوع را گفته و الگوي راديو دانشجو را راديو دجله عراق دانسته كه دقيقا با 300 هزار دلار راه‌اندازي شد و سپس از تلاش همان لابي‌هايي كه گفتم و لابي مقابل كه مي‌گويد بودجه بايد به راديو فردا و صداي آمريكا برسد نه راديو دانشجو، صحبت شده.
من چيزي نمي‌گويم كه مو لاي درزش برود. بعضي دوستان سياست و واقعيت را از احساسات و رفاقت‌ها جدا كنند.


در اين هفته از چند نفر مختلف از دوستان شنيدم كه يك حضرت آقايي كه اينجا تا توانست از نام جنبش دانشجويي نان خورد و حديث استخدام او در شركت تابعه بنياد مستضعفان و حقوق يك ميليون توماني و عروسي آنچناني‌اش شهره اهل مطلب در تهران است، برداشته با چند نفر از بچه‌هاي سابق تحكيمي يا روزنامه‌نگار تماس گرفته و با وعده كار و تحصيل و تأمين زندگي و امثال اينها از آنها خواسته به جمع اندك دوستان ايشان در آن سوي اقيانوس اطلس بپيوندند.

آن موقع ها كه چيزهايي مي‌شنيديم و مي‌گفتند، بازگو نمي‌كرديم و نشنيده مي‌گرفتيم به حساب اينكه يا چنين نيست و يا اگر هست نبايد عيب كسي را آشكار كرد. اما نظر به اينكه كساني كه خود آلوده چيزي مي‌شوند دليلي ندارد كه بقيه را هم با خود درون باتلاق بكشند، چند نكته را عرض مي‌كنم.

1- يك بابايي هست به نام «حسين نامدار» كه اين دار و دسته افشاري و عطري و اينها با او در ارتباط هستند و او از طريق لابي با جناب «روبرت داناهيو» كه مسئوليت ميز ايران در وزارت خارجه آمريكا را برعهده دارد، برنامه‌هاي خود براي جذب منابع مالي براي اين بچه‌هاي سابقا جنبش دانشجويي و اخيرا آمريكايي را جلو مي‌برد. تا كنون 500 هزار دلار براي تقويت جنبش دانشجويي در اختيار همين شخص قرار كرفته است.

2- اينها به كمك همان فرد يك طرحي را برده‌اند به كنگره براي راه‌اندازي «راديو دانشجو» و 700 هزار دلار هم فقط براي بودجه اوليه آن درخواست كرده‌اند. فعلا يك گروه ديگر از همين جماعت به نام «حزب مشروطه» كه يكي از دهها رقيب علاقه‌مند به جذب پول از دولت آمريكا براي سرنگوني جمهوري اسلامي در خيال خود است، تونسته با تأثيرگذاري يكي از لابي‌هاي صهيونيستي‌اش براي اين طرح مانع ايجاد كند. اما به احتمال زياد در نهايت موفق مي‌شوند براي اين طرح بودجه بگيرند و آن راديو را راه بيندازند.

3- متأسفانه اينها براي اينكه براي اين راديو آدم جذب كنند، از همين الان شروع كرده‌اند به كار روي همان تيپ آدمها كه گفتم، يعني فعالان سابق و فعلي دانشجو و روزنامه‌نگاران. روششان هم آلوده كردن آدمها به كثيف‌ترين شيوه ممكن است: بياييد، پول و زندگي و كار و آينده و تحصيل و همه چيزتان جور است، فقط با ما باشيد!

اين اطلاعات را يك بزرگواري كه فعاليت‌هاي اين آدمها را از نزديك مي‌بيند داد، وقتي كه از تماس‌هاي اين آدم با بچه‌هاي صاف و ساده فعال در داخل كشور مطلع شد، و مواردي ديگر را هم افزود كه چون به آدمهاي اينها در داخل كشور برمي‌گردد، صلاح نيست بنويسم وگرنه بي‌شك برايشان مشكل ايجاد مي‌كند. طبيعتا اگر كثافتكاري آنها در آن طرف ادامه يابد، وطن‌فروشي هميشه مخالفيني دارد و من از آن جمله هستم.
TrackBack URL for this entry:
http://30morgh.org/cgi-bin/mt52/mt-tb.cgi/685

هاست و ثبت دومین