پوشيده چه گوييم، همينيم كه هستيم ...
 پنجشنبه، ۷ تیر


میردامادی دبیرکل شد. شورای مرکزی جدید با چند تغییر انتخاب شد. رأی رمضان‌زاده برای شورای مرکزی بیش از اندازه بالا بود. تلاش‌های خانم‌ها متأسفانه موفقیت‌آمیز نبود و اعضای زن شورا زیاد نشد. افتتاحیه خوب بود، مخصوصا حضور محمد خاتمی در یک کنگره حزبی. کنگره پرتحرک و خوبی بود. رضا خاتمی دیگر دبیرکل نیست. مشارکت هنوز زنده است... دیگر خسته‌ام. می‌خواهم بخوابم تا فردا.
TrackBack URL for this entry:
http://30morgh.org/cgi-bin/mt52/mt-tb.cgi/807
نظرات شما:
مبارك باشه! معلوم شد كه مشاركتي هاي عزيز مي خواهند به حكومت پيام بدهند كه والله ما هم خودي هستيم دليلش هم همين محسن خان ميردامادي!!!
مثل اينكه مشاركتيها از آتو داشتن خيلي خوششون مياد.
مبارك است! همين
4 # samic :
ديروز فهميدم واقعا سياست مداري! به خصوص اون پاچه خواري كه از قابل (بعد از راي مخالف به عبدي) كردي! براي يك سياست مدار خوب شدن فقط و فقط يك چيز كم داري: سن! موفق باشي
5 # samic :
ديروز فهميدم واقعا سياست مداري! به خصوص اون پاچه خواري كه از قابل (بعد از راي مخالف به عبدي) كردي! براي يك سياست مدار خوب شدن فقط و فقط يك چيز كم داري: سن! موفق باشي
6 # samic :
ديروز فهميدم واقعا سياست مداري! به خصوص اون پاچه خواري كه از قابل (بعد از راي مخالف به عبدي) كردي! براي يك سياست مدار خوب شدن فقط و فقط يك چيز كم داري: سن! موفق باشي
اين هم خوب است. خانم ها چقدر تلاش داشتند. اين ها را بعد بنويس. براي كدام فرد تلاش مي كردند؟
مشاركت زنده است؟؟؟ همين برگزاري كنگره نشان داد كه مشاركت زنده است؟؟؟ مشاركت فقط خيلي پررو است و ا زاين نظر دست جناح راست حكومت و سنگ پاي قزوين را يكجا از پشت بسته است.
مشاركت زنده است؟؟؟ همين برگزاري كنگره نشان داد كه مشاركت زنده است؟؟؟ مشاركت فقط خيلي پررو است و ا زاين نظر دست جناح راست حكومت و سنگ پاي قزوين را يكجا از پشت بسته است.
كنگره بسيار عالي بود و انتهاب ميردامادي يك انتخاب بسيار منطقي . در اين شرايط كه راديكاليسم جوابگو نيست حضور محسن ميردامادي به دليل اشراف ايشان بر حزب و بسياري از مسائل كاملا منطقي بوده .
11 # پر ال :
خيلي ها هم مي خواستند بعد از مرگ ناصر الدين شاه او را زنده نشان بدهند.......
12 # پر ال :
خيلي ها هم مي خواستند بعد از مرگ ناصر الدين شاه او را زنده نشان بدهند.......

هاست و ثبت دومین