پوشيده چه گوييم، همينيم كه هستيم ...
 پنجشنبه، ۷ تیر


هفته پیش در گزارشات هواشناسی بیشتر خبر گزاری ها آمده بود....
این سوی ایران 25- درجه سانتیگراد
آن سمت ایران 25+ درجه سانتیگراد
50 درجه اختلاف حرارات ....چه سر زمین یگانه ای.

و این طلیعه آمدن بهار در آن سر زمین اهورائی است، که از جنوب ،
از سواحل نزدیک دریای عمان در آستانه خلیج فارس، تا بالای " اروند رود " از محل سرچشمه این رود در بالای " آبادان "، آغاز می شود.
بهار در این قلمرو با اسفند می آید....و خورشید آغازین اسفند ماه درجنوب، بوی بهار را همراه دارد، و نوید می دهد که " نوروز " این سند توانمند و ماندگار هویت ایرانی در راه است. و می آید تا تمامی پهن دشت کشورمان را سبز کند،
گل به رویاند، معطر کند...

... بوی شراب می زند خربزه در دهان مکن،
راست بگو، نهان مکن!

پ.ن. [متنش مال من نیست. ولی قشنگ بود گفتم بذارمش اینجا]
TrackBack URL for this entry:
http://30morgh.org/cgi-bin/mt52/mt-tb.cgi/903
نظرات شما:
سلام آرمان نیوز تا زمان رهایی بازتاب از فیلترینگ صفارهرندی به پوشش اخبار بازتاب می پردازد http://armannews.blogfa.com/ باید همه اهتمام کنند فلیترینگ سایت ها را برای هیچ سایت خبری نمی پذیریم
سلام آرمان نیوز تا زمان رهایی بازتاب از فیلترینگ صفارهرندی به پوشش اخبار بازتاب می پردازد http://armannews.blogfa.com/ باید همه اهتمام کنند فلیترینگ سایت ها را برای هیچ سایت خبری نمی پذیریم

هاست و ثبت دومین