پوشيده چه گوييم، همينيم كه هستيم ...
 پنجشنبه، ۷ تیر0- وبلاگ ها دو دسته اند. بعضی ها مزخرف می نویسند. بعضی ها هم به غلط تصور می کنند مزخرف نمی نویسند! از یک لحاظ دیگر هم دو دسته اند. بعضی ها بعضی وقت ها باید بنویسند ولی نمی نویسند. برعکس، بعضی ها معلوم نیست اصلا برای چه می نویسند.

1- آدم ها دو دسته اند. بعضی ها را نمی خواهی ببینی ولی آنها می خواهند تو را ببینند. بعضی ها را می خواهی ببینی ولی آنها نمی خواهند یا نمی توانند یا نمی شود. و باز دو دسته اند: بعضی ها دوست داشتنی و بعضی ها غیر قابل تحمل.

2- حرفها دو دسته اند. بعضی ها را می زنی و ضرر می کنی. بعضی ها را اگر نزنی هم ضرر نمی کنی. اما یک دسته بیشتر نیستند: همه حرفها مفت اند.

3- رفتارها دو دسته اند: عاقلانه و بی عقلانه. آدم ها یک دسته اند. معمولا فرق رفتار عاقلانه و ناعاقلانه را می فهمند ولی مراعاتش نمی کنند.

4- کارها سه دسته اند. بعضی ها را دودر می کنی و احساس گناه می کنی. بعضی ها را دودر می کنی و احساس گناه هم نمی کنی. بعضی ها را دودر نمی کنی و دلیلی برای احساس گناه نمی ماند.

5- وجدان ها دو دسته اند. بعضی ها درد می کنند، بعضی ها مسکن می خورند، بعضی ها اصلا عصب ندارند.

6- حرفها یک دسته بیشتر شدند. (ر.ک. بند 2) بعضی ها ظاهرا معنی ندارند اما در واقع خیلی معنی دارند.
TrackBack URL for this entry:
http://30morgh.org/cgi-bin/mt52/mt-tb.cgi/954
نظرات شما:
آدمها هم دو دسته‌اند: دسته اول آنهایی هستند که از در وارد میشوند و میگویند سلام! من اومدم. دسته دوم هم آنهایی هستند که وقتی از در وارد میشوند، میگویند چه جالب! تو هم اینجایی؟!
الپر عزيز آدرس وبلاگ من تغيير كرده است عزيز جان...تصحيحش كني ممنون مي شم http://mehrpooyan2.blogfa.com/ قبلي فيلتر شده. پاينده/ باشي و پيروز.
http://mehrpooyan2.blogfa.com/ وبلاگ قبلي من فيلتر شده عزيز. پاينده باشي.
بعضي از آدما هم برا اين حرف ميزنن كه ميخوان بگن لال نيستن توي عالم وبلاگ نويسي هم وقتي ميبيني يكي نوشته من هم آپم مصداق كامل جمله بالاست
بعضي از آدما هم برا اين حرف ميزنن كه ميخوان بگن لال نيستن توي عالم وبلاگ نويسي هم وقتي ميبيني يكي نوشته من هم آپم مصداق كامل جمله بالاست
بعضي از آدما هم برا اين حرف ميزنن كه ميخوان بگن لال نيستن توي عالم وبلاگ نويسي هم وقتي ميبيني يكي نوشته من هم آپم مصداق كامل جمله بالاست
خيلي پر و پيمون و خوب هستيد . بهتون لينك دادم. اگر شما هم به من لينك بدهيد ممنون مي شوم.
خيلي پر و پيمون و خوب هستيد . بهتون لينك دادم. اگر شما هم به من لينك بدهيد ممنون مي شوم.
جناب توکلی فرموده اند( من ترديدي ندارم كه اگر به جاي احمدي‌نژاد، سيدمحمد خاتمي نشسته بود، ،‌همين مراسم بدرقه نادرست دستگير شدگان انگليسي، به‌عنوان زيباترين جلوه عشق و محبت بشردوستانه، روز‌هاي متمادي در رسانه‌هاي دوم خردادي آراسته و تبليغ مي‌شد) من هم ترديدي ندارم كه اگر به جاي احمدي‌نژاد، سيدمحمد خاتمي نشسته بود و ‌همين مراسم بدرقه نادرست دستگير شدگان انگليسي، به‌عنوان زيباترين جلوه عشق و محبت بشردوستانه، روز‌هاي متمادي در رسانه‌هاي دوم خردادي آراسته و تبليغ مي‌شد آن وقت دوستانی که در جلوی وزارت خارجه خواستار اعدام ملوانان شده بودند خواستار اعدام خاتمی هم می شدند و کفن پوشان به خیابان می آمدند.درست است؟ یا شما فکر می کنید دانشجویان بسیجی که خواستار اعدام ملوانان بودند اگر خاتمی هم آنان را اینگونه با هدایا بدرقه می کرد مثل الان سکوت می کردند!؟
جناب توکلی فرموده اند( من ترديدي ندارم كه اگر به جاي احمدي‌نژاد، سيدمحمد خاتمي نشسته بود، ،‌همين مراسم بدرقه نادرست دستگير شدگان انگليسي، به‌عنوان زيباترين جلوه عشق و محبت بشردوستانه، روز‌هاي متمادي در رسانه‌هاي دوم خردادي آراسته و تبليغ مي‌شد) من هم ترديدي ندارم كه اگر به جاي احمدي‌نژاد، سيدمحمد خاتمي نشسته بود و ‌همين مراسم بدرقه نادرست دستگير شدگان انگليسي، به‌عنوان زيباترين جلوه عشق و محبت بشردوستانه، روز‌هاي متمادي در رسانه‌هاي دوم خردادي آراسته و تبليغ مي‌شد آن وقت دوستانی که در جلوی وزارت خارجه خواستار اعدام ملوانان شده بودند خواستار اعدام خاتمی هم می شدند و کفن پوشان به خیابان می آمدند.درست است؟ یا شما فکر می کنید دانشجویان بسیجی که خواستار اعدام ملوانان بودند اگر خاتمی هم آنان را اینگونه با هدایا بدرقه می کرد مثل الان سکوت می کردند!؟
جناب توکلی فرموده اند( من ترديدي ندارم كه اگر به جاي احمدي‌نژاد، سيدمحمد خاتمي نشسته بود، ،‌همين مراسم بدرقه نادرست دستگير شدگان انگليسي، به‌عنوان زيباترين جلوه عشق و محبت بشردوستانه، روز‌هاي متمادي در رسانه‌هاي دوم خردادي آراسته و تبليغ مي‌شد) من هم ترديدي ندارم كه اگر به جاي احمدي‌نژاد، سيدمحمد خاتمي نشسته بود و ‌همين مراسم بدرقه نادرست دستگير شدگان انگليسي، به‌عنوان زيباترين جلوه عشق و محبت بشردوستانه، روز‌هاي متمادي در رسانه‌هاي دوم خردادي آراسته و تبليغ مي‌شد آن وقت دوستانی که در جلوی وزارت خارجه خواستار اعدام ملوانان شده بودند خواستار اعدام خاتمی هم می شدند و کفن پوشان به خیابان می آمدند.درست است؟ یا شما فکر می کنید دانشجویان بسیجی که خواستار اعدام ملوانان بودند اگر خاتمی هم آنان را اینگونه با هدایا بدرقه می کرد مثل الان سکوت می کردند!؟
خوبه! پس خودت فهميدي چه غلطي كردي!!از چي فرار ميكني؟من يا خودت؟متاسفم واقعا برات متاسفم.رو حرفات خيلي بيش از اين حساب ميكردم اما اينبار فهميدم كه تو اونقدرها هم كه خودت فكر ميكني و ميكنيم بزرگ نيستي.خودتو تو يه سري مزخرفات و ...غرق كردي براي فرار از چي؟وجدانت ؟خيال كردي زخم وجدان ميپره و ميره؟به همين خيال باش .هرگز نمي بخشمت هرگز هرگز هرگز هرگز .
آدم اگر يه مطلب رو بعد ناهار رو با شكم براومده بنويسه ... آخرش اين مي شه ... البته من مثل سركار خانم يا جناب "برف" مساله رو وجدان نمي دونم . پزشكي هم ادعا مي كنه كه شكم پر باعث انسداد رگها شده و خون به مغز نمي رسه . زياد ناراحت نباش
14 # آرش :
دوباره جهالت آقايان اسباب مزاحمت زن و بچه مردم در خيابان ها شده است! ببينيد خدا كلمه "مو" را بلد نبوده و يا يادش رفته بوده. مي خواسته بگه "مو" ي خود را بپوشانيد، گفته "سينه" خود را بپوشانيد. آدم واقعا تعجب ميكنه. در زمان پيامبر مردم در بند پوشاندن درست عورت خود نبودند و او خون دل مي خورد مردم عورت خودشان را بپايند كه در كوچه و بازار و موقع ركوع و سجود آشكار نشه، ملاها به موي مردم بند كرده اند!
بچه هاي شاخه دانشجويان مشاركت دو دسته اند:يك دسته جلسات را شركت مي كنند و يك دسته جلسات را مي پيچونند. اونايي كه مي پيچونند دو دسته ان. يك دسته خبر مي دهند كه مشكل دارند و يك دسته مي گويند مي آييم ولي ملت را سر كار مي ذارند. تو و محبوبه حقيقي جز اين دسته ايد.(ديدم همه دارند ازت تعريف مي كنند گفتم من تخريبت كنم. اگرچه حرف ها هم دو دسته هاند.......)
16 # naser :
m_sheykhi@yahoo.com
به به چه بهار دل انگيزي چه گل و گلدوني چه رنگ و لعابي و چه مطالب نغزي شاد باشي علي آقا
به به چه بهار دل انگيزي چه گل و گلدوني چه رنگ و لعابي و چه مطالب نغزي شاد باشي علي آقا
پست جالبي بود داشتم به اين فكر ميكردم كه حالا اينا كه گفتي خوبه ،ولي آخوندها رو بخواي بگي تفاوتشون چند دسته هستن،مثلا گربه نره اي، كوسه اي ، شكلاتي ، تمساحي ... همين جور بگير برو تا آخر علت اين همه دسته بندي شون هم توي شباهتشونه ، همشون از چند صد تا پدر بوجود مياد ، بسته به ژن غالب ماهيتشون فرق ميكنه ... :)
فرمايشات حكيمانه هم چند دسته اند اتفاقا!
فرمايشات حكيمانه هم چند دسته اند اتفاقا!
ابن ها به نظرم ميره تو قوانين مورفي! راستي شما از كدوم دسته بلاگ هاييد؟؟

هاست و ثبت دومین