پوشيده چه گوييم، همينيم كه هستيم ...
 پنجشنبه، ۷ تیرما را چه به اينكه از عشق دم بزنيم
ما را چه به اينكه از عشق بنويسيم
ما را همين بس كه مشق عشق كنيم
و كفي بي فخرا ...
TrackBack URL for this entry:
http://30morgh.org/cgi-bin/mt52/mt-tb.cgi/996
نظرات شما:
1 # رهگذر :
به سلامتی...مبارکهً حالا که قلعه رو فتح کردی می بینی که خبری نیست!!!
عشق...!
آخي! جدي جدي رفتي قاطي مرغا؟ ماشالا سال اتحاد و انسجام و وصل و وصال. مباركه ايشالا

هاست و ثبت دومین